Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản dự sinh hoạt Chi bộ thôn Công Luận 2

Ngày 5.8, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự sinh hoạt Chi bộ thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang (Văn Giang). Cùng dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang.

Các đại biểu dự sinh hoạt Chi bộ thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang (Văn Giang)
 

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, Chi bộ thôn Công Luận 2 đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tháng 7 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 8.2022. Trong tháng 7, chi ủy, chi bộ thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chi bộ thôn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tập trung phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giữ gìn an ninh, trật tự, công tác bảo vệ môi trường… 

Nhiệm vụ của chi bộ trong tháng 8.2022 tập trung vào việc lãnh đạo, tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh về giải toả các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép; tiếp tục thực hiện các giải pháp về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…  

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản ghi nhận sự chuẩn bị các bước, quy trình của buổi sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định; các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao. Đồng thời, thông tin tới các đảng viên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay, trong đó có kết quả thu ngân sách và thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản chụp ảnh với các đảng viên Chi bộ thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang (Văn Giang)
 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản yêu cầu chi bộ thôn tập trung lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nghiên cứu chuyển đổi mô hình sản xuất để tăng năng suất, thu nhập; quan tâm công tác bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, giữ gìn nét đẹp truyền thống, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong Nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nhất là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ. Chi bộ thôn tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nghị quyết bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; quan tâm chăm lo công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Nguồn tin: baohungyen.vn