Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng cuối năm

Ngày 3.8, Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào; đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị
 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy và cấp ủy các cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 13 đảng viên và 24 tổ chức đảng; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 18 đảng viên. Thị ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng. UBKT đảng uỷ cơ sở đã kiểm tra 23 đảng viên và 7 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên.

6 tháng cuối năm, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu; xử lý công minh, chính xác, kịp thời các đảng viên có vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên là cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc nổi cộm từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Nguồn tin: baohungyen.vn