Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Ngày 1.8, Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên…
 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị
 

Thực hiện Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 11.6.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18.3.2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (Kế hoạch số 170) và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 8.10.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 – 2025 ở tỉnh Hưng Yên (Nghị quyết số 15), thời gian qua Ban chỉ đạo các cấp và ngành, đoàn thể liên quan đã tích cực triển khai Kế hoạch, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, người lao động, đặc biệt là đối với các chủ công ty, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân về xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ngày càng được chú trọng…

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thành lập mới được 2 tổ chức cơ sở đảng, 4 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, kết nạp được 53 đảng viên; thành lập mới 7 tổ chức công đoàn, kết nạp 2.794 đoàn viên công đoàn…

Để đạt mục tiêu, kế hoạch về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra một số nhiệm vụ như: Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cấp huyện và tương đương; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc phát triển các tổ chức đoàn thể; thường xuyên khảo sát toàn diện, nắm chắc số lượng đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các tổ chức đảng, đoàn thể trong việc  tổ chức triển khai thực hiện chủ trương xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ một số kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân; đồng thời đề xuất những giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới…
 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận sự cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch số 170 và Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc triển khai đã đạt được kết quả bước đầu; đồng thời chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai và tổ chức thực hiện.

Để việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân tích rõ nguyên nhân kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó đề ra các giải pháp sát thực, phù hợp; quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và phát triển đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên chính là tạo tiền đề để phát triển đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, các chủ doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về sự cần thiết thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ban Chỉ đạo các cấp cần xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch hằng năm, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong việc triển khai thực hiện. Công tác xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị liên quan cần được chú trọng nhằm bảo đảm chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể cũng như lợi ích của doanh nghiệp…

Nguồn tin: baohungyen.vn