Giao ban trực tuyến giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 2.8, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5.9.2019 của Chính phủ về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng (Nghị định số 03/2019/NĐ-CP) trong 6 tháng đầu năm 2022. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
 

Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng Công an, Quân đội các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh, kiềm chế gia tăng hoạt động của các loại tội phạm, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước. Lực lượng Công an, Quân đội các cấp đã phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Tại hội nghị, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thống nhất 8 nhóm nhiệm vụ tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm, trong đó có việc chủ động nắm, theo dõi, nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình thế giới, khu vực để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo hai bộ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ hai lực lượng Công an, Quân đội đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu hai lực lượng cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; quán triệt, cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Hai lực lượng cần phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; chủ động phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự theo phương châm 4 tại chỗ…

Nguồn tin: baohungyen.vn