Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ

Ngày 2.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh những tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng và phát triển huyện Phù Cừ trong thời gian tới.

 Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh…
 

Các đại biểu tại buổi làm việc
 

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"  (Kết luận số 21) và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, văn bản về công tác xây dựng Đảng của Trung ương, của tỉnh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để triển khai thực hiện. Nổi bật là nghị quyết chuyên đề về “Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Phù Cừ, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới giai đoạn 2021-2025”... Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng và thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận của Đảng, công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành trong huyện tăng cường nhằm tạo sự đồng thuận trong các cấp ủy đảng, chính quyền và củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, năm 2021, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn huyện tăng 9,6%; GRDP bình quân đầu người đạt 62,3 triệu đồng/người; giá trị thu được trên 1ha canh tác đạt 203 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt gần 1.395 tỷ đồng. Qua 7 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách đạt trên 878 tỷ đồng; đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công 18 công trình; công tác giải phóng mặt bằng huyện đạt được kết quả tích cực. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 9/13 xã được công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, một xã đạt NTM kiểu mẫu, 9 khu dân cư được công nhận khu dân cư kiểu mẫu…

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục – đào tạo, y tế, lao động – việc làm được quan tâm, bảo đảm công tác an sinh xã hội; công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững… 
 

Các đại biểu trong buổi làm việc
 

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ kiến nghị, đề xuất một số vấn đề như: Cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; tạo điều kiện, hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp nông dân; đề xuất tỉnh có định hướng quy hoạch và tạo điều kiện để thu hút và triển khai các dự án đô thị, đô thị nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện; đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ 50% giá trị nhà lưới, nhà kính cho các hộ dân chuyển từ cấy lúa sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia góp ý, gợi mở một số vấn đề, đồng thời làm rõ một số nội dung mà huyện Phù Cừ kiến nghị nhằm góp phần giúp huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ cũng như kết quả đạt được trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của huyện thời gian qua; đồng thời đề nghị huyện Phù Cừ cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương để triển khai hiệu quả, sâu sát hơn; quan tâm công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục giải quyết triệt để đơn thư, kiến nghị của công dân nhằm tránh phát sinh các điểm nóng ở cơ sở…
 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu kết luận buổi làm việc
 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương huyện Phù Cừ trong công tác quán triệt, nghiên cứu và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đồng thời đã kịp thời ban hành các kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện. Kinh tế - xã hội của huyện không ngừng phát triển, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao; đồng thời chỉ rõ một số vấn đề còn hạn chế để Ban Thường vụ Huyện uỷ Phù Cừ quan tâm tìm các giải pháp khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy  Phù Cừ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Kết luận số 21 và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của cấp trên về công tác xây dựng Đảng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025; tăng cường xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là đảng viên ở khu vực nông thôn; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; việc đào tạo cần gắn với quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ các cấp và các đoàn thể trong việc giám sát, phản biện xã hội…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục huy động nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và dự án đầu tư trọng điểm; tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công; tăng cường công tác quản lý đất đai… Bên cạnh đó, huyện cần có các kế hoạch, chương trình cụ thể, phù hợp trong việc triển khai xây dựng huyện NTM nâng cao. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Nguồn tin: baohungyen.vn