Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1958/UBND-KGVX về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phòng, chống các dịch bệnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế -xã hội nhanh, bền vững.

Thực hiện linh hoạt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch COVID-19 (xét nghiệm, cách ly, điều trị); công thức 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác; chủ động, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch có thể xảy ra, kể cả khi dịch bùng phát trở lại.

- Sở Y tế:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố phát động chiến dịch tiêm chủng: tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022; hoàn thành tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1790/UBND-KGVX ngày 11/7/2022 về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo an toàn tiêm chủng; chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

+ Công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa bàn tỉnh, không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.

+ Chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp ứng phó, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, không để bùng phát.

+ Rà soát đảm bảo năng lực thu dung, điều trị, đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân; chủ động, sẵn sàng các kịch bản, phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh, không để bất ngờ, bị động; giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, điều trị sớm, cấp cứu điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong; tiếp tục nâng cao, tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở.

+ Triển khai quyết liệt các hoạt động chuyên môn trong phòng, chống các dịch bệnh như: sốt xuất huyêt, tay chân miệng, sởi, ho gà,... Giám sát, phát hiện các ca bệnh để khoanh vùng, cách ly, dập dịch kịp thời, không để lây lan ra cộng đồng. Hướng dẫn, phối hợp với các địa phương tổ chức phát động chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng phế thải có chứa nước đọng; tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

- UBND huyện, thị xã, thành phố:

+ Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng trên địa bàn để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân; thực hiện lập danh sách, quản lý theo dõi đối tượng tiêm chủng theo các nhóm; tích cực thông báo, vận động đối tượng đến tiêm chủng, đồng thời kịp thời đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 phục vụ công tác tiêm chủng hiệu quả.

+ Chỉ đạo triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn. Thành lập các tổ phòng, chống dịch cộng đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chủ động dự phòng, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết; xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả tiêm vắc xin và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 1958/UBND-KGVX.

Duy Tùng