Tập trung thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp

Ngày 1.8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra mục tiêu: Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Muốn phát triển công nghiệp cần nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố con người. Việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân, nhất là nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đã có những cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở dành cho công nhân lao động, như: Miễn tiền sử dụng đất; giảm 50% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án; cho vay ưu đãi lãi suất thấp; chi phí mua hoặc thuê nhà ở cho công nhân được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu, mới đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của công nhân lao động; cơ chế chính sách và quá trình thực thi bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế cần được khắc phục…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, các giải pháp cần làm trong thời gian tới, trong đó có vấn đề phát huy mạnh mẽ tinh thần tự nguyện, tự giác và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và với tình hình, điều kiện thực tế; vai trò của cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các vấn đề cơ chế, chính sách tài chính, sự vào cuộc của các địa phương… Từ đó, tạo sự chuyển biến thực sự về vấn đề nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, quy mô xây dựng khoảng 155.800 căn, với tổng diện tích hơn 7,7 triệu m2; có 401 dự án đang triển khai với quy mô xây dựng khoảng 454.360 căn, với tổng diện tích xây dựng khoảng 22,7 triệu m2. 

Tại Hưng Yên, đến nay có 4 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp đã hoàn thành với diện tích xây dựng khoảng 80,3 nghìn m2; có 1 dự án đang triển khai với diện tích xây dựng khoảng 94,4 nghìn m2.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá việc triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trong thời gian qua. Đồng thời, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Trong đó, tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư; khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở công nhân theo cơ chế thị trường; có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp nhằm góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội; có phương án phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở công nhân phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn của địa phương, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội…

Nguồn tin: baohungyen.vn