Thông báo mời quan tâm dự án có sử dụng đất

Ngày 18/7/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên ban hành Thông báo số 1934/TB-SKHĐT về việc mời quan tâm dự án có sử dụng đất.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở 319 trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với các thông tin như sau:

- Mục tiêu đầu tư, quy mô dự án:

+ Mục tiêu đầu tư: Xây dựng một khu nhà ở đô thị mới khang trang, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu về nhà ở và các dịch vụ tiện ích của người dân khu vực, là hạt nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Mỹ nói riêng và toàn tỉnh Hưng Yên nói chung; việc triển khai dự án xây dựng khu dân cư mới nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên, quy hoạch chung xây dựng huyện Yên Mỹ và chương trình phát triển đô thị huyện Yên Mỹ đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Đồng thời, cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 29/3/2019.

  + Quy mô đầu tư: Quy mô diện tích đất của dự án khoảng: 92.788,6 m2, dân số khoảng: 1.296 người; quy mô về sản phẩm dịch vụ cung cấp: Nhà ở liền kề: 272 căn; nhà ở biệt thự: 56 căn.

  + Cơ cấu sử dụng đất: Tổng số 92.788,6 m2, trong đó: Đất ở 41.725 m2; đất cây xanh, thể thao 11.944,8 m2; đất kênh mương, thủy lợi 6.881,9 m2; đất giao thông 29.073,3 m2; đất nhà văn hóa 1.200 m2; đất bãi đỗ xe 1.936,6 m2.

+ Quy mô đầu tư xây dựng công trình (theo nội dung Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại 319): Xây dựng công trình nhà ở (Nhà ở liền kề; nhà ở biệt thự song lập, nhà ở biệt thự đơn lập); xây dựng nhà văn hóa; công trình bãi đỗ xe; cây xanh; kênh mương thủy lợi; đường giao thông.

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án; vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư (tạm tính): 942.288.810.000 đồng (chín trăm bốn mươi hai tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu, tám trăm mười nghìn đồng).

Trong đó:

+ Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) (m1) tạm tính: 903.565.020.000 đồng (chín trăm linh ba tỷ, năm trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng).

+ Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (m2) tạm tính: 38.723.790.000 đồng (ba mươi tám tỷ, bảy trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng).

+ Chi phí xây dựng, thiết bị dự án: 707.150.440.000 đồng (bảy trăm linh bảy tỷ, một trăm năm mươi triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng), bao gồm: Chi phí xây dựng: 705.135.810.000 đồng; chi phí thiết bị: 2.014.630.000 đồng.  

Vốn đầu tư: Vốn tự có của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

- Thời hạn, tiến độ đầu tư: Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư.

Tiến độ đầu tư: Hoàn thành dự án trong thời hạn 60 tháng (05 năm) kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn xã Tân Lập và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Vị trí khu đất: phía Đông Bắc giáp đất quy hoạch giáo dục thị trấn Yên Mỹ; phía Đông Nam giáp đường quy hoạch số 05; phía Tây Bắc giáp khu đất quy hoạch dự án Khu nhà ở Yên Mỹ; phía Tây Nam giáp đường quy hoạch số 1 huyện Yên Mỹ (khu đất đã được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại 319 tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 29/3/2019).

- Mục đích sử dụng đất: Mục đích sử dụng đất của dự án được xác định là đất ở đô thị.

- Hiện trạng khu đất: Chưa thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng.

- Các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt: Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 29/3/2019.

- Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư: Tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên (đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 09 giờ 00 phút ngày 22/8/2022.

Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư phải nộp 06 bộ (gồm: 01 bản gốc và 05 bản sao) với thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký thực hiện dự án; hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

- Thông tin liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên; địa chỉ: Số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; số điện thoại: 02213864161, Fax: 02213 550 834.

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và nộp trực tiếp về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên trước thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 22/8/2022.

Nội dung chi tiết tại các văn bản Tiếng việt.rar, Quyết định số 852/QĐ-UBND.

Duy Tùng