Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty cổ phần FPT về chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2026

Ngày 14.6, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty cổ phần FPT về chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Các đại biểu tham gia lễ ký kết thỏa thuận hợp tác
 

Thỏa thuận hợp tác được hai bên thông qua, trong khuôn khổ pháp luật cho phép, UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để Công ty cổ phần FPT triển khai, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ về chính quyền số, đô thị thông minh, hỗ trợ tỉnh thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2026. Công ty cổ phần FPT ưu tiên bố trí nguồn lực, triển khai các giải pháp, công nghệ tiên tiến nhất, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, hỗ trợ tỉnh hoàn thiện những văn bản liên quan đến chuyển đổi số; hỗ trợ tỉnh trong việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ chuyên gia về công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số, triển khai chương trình đào tạo cho các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính quyền tỉnh, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số; công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng...

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng cho biết, những năm gần đây, thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh đã tập trung triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đã đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả bước đầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế số, hình thành xã hội số vẫn chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng của tỉnh… Do đó, việc ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty cổ phần FPT là quyết tâm của tỉnh nhằm thay đổi tư duy và hành động, kịp thời nắm bắt và tận dụng có hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; coi chuyển đổi số là giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu về chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Sau khi ký thỏa thuận hợp tác, Công ty cổ phần FPT phối hợp với các sở, ngành của tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện những bước theo thỏa thuận hợp tác. Các sở, ngành, địa phương của tỉnh phối hợp và cung cấp thông tin cần thiết để Công ty cổ phần FPT nghiên cứu, khảo sát, xây dựng, triển khai các nội dung hợp tác.

Nguồn tin: baohungyen.vn