Danh sách người phát ngôn

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ CỦA

CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Công văn số 374/STTTT-TTBCXB ngày 19/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Số điện thoại

Email

 

DANH SÁCH NGƯỜI  PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH

1

Đoàn Huy Thái

Chính ủy

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

02213.863.812

0962.395.666

 

2

Phạm Đăng Khoa

Giám đốc

Công an tỉnh

0912.055.888

0221.3567.999

 

3

Lê Quang Hòa

Giám đốc

Sở Nội vụ

0902.057.821

lqhoa@hungyen.gov.vn

4

Trịnh Văn Diễn

Giám đốc

Sở Kế hoạch- Đầu tư

0912.081.108

02213.568.899

tvdien@hungyen.gov.vn

5

Nguyễn Văn Thơ

Giám đốc

Sở Công Thương

0913.280.430

02213.863.527

nvtho@hungyen.gov.vn

6

Đỗ Minh Tuân

Giám đốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02213.863.789

0913.500.479

dmtuan@hungyen.gov.vn

7

Trần Minh Hải

Giám đốc

Sở Giao thông- Vận tải

0918.379.866

02213.863.613

tranminhhai.ubnd@gmail.com

8

Lương Anh Tuấn

Giám đốc

Sở Xây dựng

0913.280.343

02213.550.850

luongtuan@hungyen.gov.vn

9

Nguyễn Đức Tải

Giám đốc

Sở Tài chính

0936.041.999

 

10

Trần Tùng Chuẩn

Giám đốc

Sở Khoa học và Công Nghệ

0912.219.100

tranchuan@hungyen.gov.vn

11

Nguyễn Văn Phú

Giám đốc

Sở Tài nguyên- Môi trường

0913.258.647

nvphu.tn@gmail.com

12

Nguyễn Văn Phê

Giám đốc

Sở Giáo dục- Đào tạo

0912.280.292

02213.550.990

giamdoc.sohungyen@moet.edu.vn

13

Bùi Văn Sỹ

Giám đốc

Sở Thông tin - Truyền thông

0983.668.686

bvsy@hungyen.gov.vn

14

Nguyễn Thị Anh

Giám đốc

Sở Y tế

0917.869.999

ntanh.yt@hungyen.gov.vn

15

Đào Mạnh Huân

Phó Giám đốc điều hành

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

0943.462.866

huanvhttdlhungyen@gmail.com

16

Nguyễn Đình Chung

Giám đốc

Sở Tư pháp

0984.023.441

ndchung.tp@hungyen.gov.vn

17

Đặng Văn Diên

Giám đốc

Sở Lao động - Thương binh- Xã hội

0913.024.607

0221.3616.969

dvdien.ld@hungyen.gov.vn

18

Đào Văn Sơn

Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

0904.026.269

 

19

Nguyễn Thị Thu Hoài

Giám đốc

Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên

0967.568.989

thuhoain@gmail.com

20

Phan Trường Tam

Trưởng ban

Ban Quản lý các khu công nghiệp

0942.312.666

pttam.bql.kcn@hungyen.gov.vn

21

Nguyễn Tuấn Cường

Phó Trưởng ban-điều hành

Ban Quản lý khu ĐH Phố Hiến

0944.668.999

02213.898.289

nguyentuancuong@hungyen.gov.vn

22

Quách Thị Hương

Chủ tịch

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

0916.224.988

huongquachpc@gmail.com

23

Nguyễn Khắc Hùng

Chủ tịch

Hội Cựu chiến binh tỉnh

02213.863.697

0988.837.725

khachungccbhy@gmail.com

24

Nguyễn Thị Thanh Tuyết

Chủ tịch

Liên đoàn Lao động tỉnh

0973.700.889

thanhtuyethy@gmail.com

25

Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

02213.863.615

0915.347.379

tranhuong1972@gmail.com

26

Vũ Hồng Luyến

Bí thư

Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0912.332.688

02213.551.105

hongluyen215@gmail.com

27

Nguyễn Cao Cường

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

02213.518.289

0946.223.311

caocuongsh79@gmail.com

28

Chu Huy Phương

Chủ tịch

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

0912.450.792

02213.863.533

tapchiphohienhungyen@gmail.com

29

Nguyễn Công Đán

Chủ tịch

Hội Nhà báo tỉnh

0913.311.994

02213.862.272

danduchungyen@gmail.com

30

Đào Trọng Truyến

Cục Trưởng

Cục Thống kê

0975.866.228

02213.863.643

dttruyen@gso.gov.vn

31

Lê Văn Tuấn

Chánh án

Toà án tỉnh

0912.191.125

02213.865.886

 

32

Dương Văn Cảnh

Viện Trưởng

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

0983.235.379

02213.863.611

duongcanh.vkshy@gmail.com

33

Vũ Hoàng Thụ

Cục trưởng

Cục thi hành án dân sự tỉnh

0913.043.169

thuvh.hyn@moj.gov.vn

34

Nguyễn Thái Hà

Giám đốc

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

0904.114.603

02213.568.569

hant@vst.gov.vn

35

Chu Tường Anh

Cục trưởng

Cục thuế tỉnh

0912.337.757

ctanh.hye@gdt.gov.vn

36

Phạm Hữu Hiện

Giám đốc

Bảo hiểm xã hội tỉnh

038.995.8868

02213.556.868

hienph@hungyen.vss.gov.vn

 

DANH SÁCH NGƯỜI  PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1

Trần Chu Đức

Chủ tịch

UBND huyện Văn Lâm

0912.819.815

02213.985.079

tcduc@hungyen.gov.vn

2

Chu Quốc Hiệu

Chủ tịch

UBND huyện Văn Giang

0983.931.448

cqhieu@hungyen.gov.vn

3

Đặng Xuân Lương

Chủ tịch

UBND huyện Yên Mỹ

0904.000.237

vanphong.vn@hungyen.gov.vn

4

Phạm Xuân Thắng

Chủ tịch

UBND huyện Khoái Châu

0963.988.333

pxthang.kc@hungyen.gov.vn

5

Dương Tuấn Kiệt

Chủ tịch

UBND huyện Ân Thi

0976.520.538

dtkiet@hungyen.gov.vn

6

Bùi Văn Phúc

Chủ tịch

UBND huyện Kim Động

0973.889.686

bvphuc@hungyen.gov.vn

7

Nguyễn Thị Bích Hường

Chủ tịch

UBND huyện Tiên Lữ

0915.181.637

ntbhuong@hungyen.gov.vn

8

Nguyễn Khả Phúc

Chủ tịch

UBND huyện Phù Cừ

02213.854.217

nkphuc.pc@hungyen.gov.vn

9

Lê Quang Hiến

Chủ tịch

UBND thị xã Mỹ Hào

0904.168.886

 

10

Doãn Quốc Hoàn

Chủ tịch

UBND TP Hưng Yên

0912.731.721

dqhoan@hungyen.gov.vn

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

I

HUYỆN PHÙ CỪ

1

Nguyễn Thế Ân

Chủ tịch

UBND xã Nhật Quang

0975.180.341

ntan.nhatquang@hungyen.gov.vn

2

Tạ Ngọc Công

Chủ tịch

UBND xã Minh Hoàng

0979.153.836

tncong.minhhoang@hungyen.gov.vn

3

Ngô Đức Đông

Chủ tịch

UBND xã Đoàn Đào

0984.358.453

nddong.pc@hungyen.gov.vn

4

Phạm Văn Tuấn

Chủ tịch

UBND xã Tống Phan

0389.158.239

pvtuan.tongphan@hungyen.gov.vn

5

Nguyễn Quý Bình

Chủ tịch

UBND xã Tiên Tiến

0973.233.007

nqbinh.tientien@hungyen.gov.vn

6

Ngô Văn Quyên

Chủ tịch

UBND xã Minh Tiến

0984.168.205

nvquyen.minhten@hungyen.gov.vn

7

Ninh Hồng Giang

Chủ tịch

UBND xã Tống Trân

0984.067.185

nhgiang@hungyen.gov.vn

8

Phạm Văn Tung

Chủ tịch

UBND xã Nguyên Hòa

0388.504.290

phamtungubndnh@gmail.com

9

Doãn Thanh Luận

Chủ tịch

UBND xã Tam Đa

0973.214.054

dtluan@hungyen.gov.vn

10

Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịch

UBND thị trấn Trần Cao

0986.506.497

nvhung.trancao@hungyen.gov.vn

11

Quách Đăng Say

Chủ tịch

UBND xã Quang Hưng

0983.757.043

qdsay.quanghung@hungyen.gov.vn

12

Bùi Nhật Sinh

Chủ tịch

UBND xã Đình Cao

02213.854.236

0963.335.828

bnsinh.dinhcao@hungyen.gov.vn

13

Hoàng Văn Thành

Chủ tịch

UBND xã Minh Tân

0936.585.134

hvathanh.minhtan@hungyen.gov.vn

14

Nguyễn Hữu Long

Chủ tịch

UBND xã Phan Sào Nam

0389.054.772

nhl.psnpc@hungyen.gov.vn

II

HUYỆN MỸ HÀO

1

Vương Văn Toàn

Chủ tịch

UBND xã Phan Đình Phùng

0976.460.189

 

2

Vũ Văn Ngọc

Chủ tịch

UBND Phường Dị Sử

0988.978.584

 

3

Nguyễn Gia Nùng

Chủ tịch

UBND xã Phùng Chí Kiên

0986.290.808

 

4

Bùi Danh Cẩn

Chủ tịch

UBND Phường Minh Đức

0967.894.455

 

5

Nguyễn Hữu Hoan

Chủ tịch

UBND xã Ngọc Lâm

0903.280.496

 

6

Nguyễn Văn Hiên

Chủ tịch

UBND Phường Bạch Sam

0903.433.792

 

7

Phạm Văn Phúc

Chủ tịch

UBND Phường Nhân Hòa

0989.188.150

 

8

Nguyễn Văn Ngọc

Chủ tịch

UBND xã Xuân Dục

0976.899.325

 

9

Vũ Đức Tuy

Chủ tịch

UBND xã Hòa Phong

0987.052.679

 

10

Bùi Văn Chiềm

Chủ tịch

UBND xã Hưng Long

0368.538.636

 

11

Nguyễn Văn Cổ

Chủ tịch

UBND xã Dương Quang

0966.180.866

 

12

Ngô Văn Tuệ

Chủ tịch

UBND TT Bần Yên Nhân

0913.094.946

 

13

Nguyễn Khắc Toàn

Chủ tịch

UBND xã Cẩm Xá

0972.214.518

 

III

HUYỆN YÊN MỸ

1

Nguyễn Hữu Phong

Chủ tịch

UBND xã Trung Hưng

0986.280.898

 

2

Lưu Đức Thuận

Chủ tịch

UBND xã Liêu Xá

0988.247.888

ldthuan.lieuxa@hungyen.gov.vn

3

NguyễnQuang Nghiệp

Chủ tịch

UBND xã Yên Phú

0983.297.877

uybannhandanxayenphu@gmail.com

4

Nguyễn Văn Dự

Chủ tịch

UBND xã Nghĩa Hiệp

0988.353.455

nguyenvanduubnd1965@gmail.com

5

Nguyễn Hữu Tuân

Chủ tịch

UBND xã Giai Phạm

0904.150.359

uybannhandanxagiaipham@gmail.com

6

Ngô Quang Thiệu

Chủ tịch

UBND thị trấn Yên Mỹ

0978.452.998

conganthitranyenmy@gmail.com

7

Phan Văn Úy

Chủ tịch

UBND xã  Minh Châu

0975.600.849

uybannhandanxaminhchau@gmail.com

8

Đặng Tân Cương

Chủ tịch

UBND xã Ngọc Long

0914.895.753

uybannhandanxangoclong@gmail.com

9

Vũ Văn Quý

Chủ tịch

UBND xã Lý Thường Kiệt

0972.452.580

uybannhandanxalythuongkiet@gmail.com

10

Ngô Văn Tuynh

Chủ tịch

UBND xã Hoàn Long

0382.310.179

ngovantuynh1972@gmail.com

11

Phạm Văn Nam

Chủ tịch

UBND xã Đồng Than

0978.181.980

danguydongthan@gmail.com

12

Chu Thế Giang

Chủ tịch

UBND xã Thanh Long

0904.804.058

uybannhandanxathanhlong@gmail.com

13

Nguyễn Văn Đại

Chủ tịch

UBND xã Việt Cường

0963.950.662

uybannhandanxathanhlong@gmail.com

14

Trương Quốc Bảo

Chủ tịch

UBND xã Tân Lập

0919.155.688

uybannhandanxatanlap@gmail.com

15

Trần Văn Thành

Chủ tịch

UBND xã Tân Việt

0984.055.812

bentam2003@gmail.com

16

Đỗ Trọng Hoạch

Chủ tịch

UBND xã Trung Hòa

0987.746.486

uybannhandanxatrunghoa@gmail.com

17

Trần Văn Thụy

Chủ tịch

UBND xã Yên Hòa

0986.009.418

tranthuy181272@gmail.com

IV

HUYỆN TIÊN LỮ

1

Vũ Xuân Định

Chủ tịch

UBND thị trấn Vương

0986.009.995

 

2

Nguyễn Thanh Hậu

Chủ tịch

UBND xã Ngô Quyền

0988.093.724

 

3

Phạm Văn Phương

Chủ tịch

UBND xã Dị Chế

0973.700.351

 

4

Phạm Sinh Mừng

Chủ tịch

UBND xã An Viên

0974.931.788

 

5

Phạm Quang Tần

Chủ tịch

UBND xã Nhật Tân

0982.480.658

 

6

Trần Đức Thắng

Chủ tịch

UBND xã Hưng Đạo

0986.894.186

 

7

Nguyễn Mạnh Tiến

Chủ tịch

UBND xã Đức Thắng

0856.120.466

 

8

Bùi Văn Lập

Chủ tịch

UBND xã Lệ Xá

0986.056.682

 

9

Bùi Như Quỳnh

Chủ tịch

UBND xã Trung Dũng

0976.372.629

 

10

Phạm Tuấn Hải

Chủ tịch

UBND xã Thụy Lôi

0983.741.791

 

11

Trần Văn Diệp

Chủ tịch

UBND xã Cương Chính

0963.811.516

 

12

Đinh Quang Hảo

Chủ tịch

UBND xã Minh Phượng

0988.680.162

 

13

Đoàn Văn Quyết

Chủ tịch

UBND xã Hải Triều

0942.053.489

 

14

Đào Văn Thắng

Chủ tịch

UBND xã Thiện Phiến

0378.266.869

 

15

Đào Kim Tuyến

Chủ tịch

UBND xã Thủ Sỹ

0989.736.761

 

V

HUYỆN KHOÁI CHÂU

1

Nguyễn Duy Khanh

Chủ tịch

UBND TT Khoái Châu

0364.226.003

duykhanh30011973@hungyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chủ tịch

UBND xã An Vĩ

0962.730.655

dienquynh0982@gmail.com

3

Nguyễn Đức Hùng

Chủ tịch

UBND xã Bình Minh

0916.535.616

duchungbinhminh@gmail.com

4

Nguyễn Duy Định

Chủ tịch

UBND xã Bình Kiều

0983.710.003

duydinh69@gmail.com

5

Nguyễn Thị Vui

Chủ tịch

UBND xã Chí Tân

0947.028.381

nguyenvui0947@gmail.com

6

Ngô Minh Xá

Chủ tịch

UBND xã Dạ Trạch

0983.202.965

 

7

Lê Khắc Mạnh

Chủ tịch

UBND xã Dân Tiến

0982.660.377

khacmanh.dantien@gmail.com

8

Nguyễn Văn Chiến

Chủ tịch

UBND xã Đông Tảo

0988.096.375

ubndxadongtao@gmail.com

9

Đinh Vạn Quân

Chủ tịch

UBND xã Đông kết

0972.176.401

dinhvanquandk@gmail.com

10

Dương Thị Thu Trà

Chủ tịch

UBND xã Đại Tập

0963.259.688

duongthudapndaitap@gmail.com

11

Phạm Văn Đồng

Chủ tịch

UBND xã Đông Ninh

0973.830.755

 

12

Hoàng Thị Bẩy

Chủ tịch

UBND xã Đồng Tiến

0968.190.919

 

13

Cao Xuân Trọng

Chủ tịch

UBND xã Đại Hưng

0977.018.072

vanphongdaihung@gmail.com

14

Nguyễn Hữu Phú

Chủ tịch

UBND xã Hàm Tử

0982.852.148

 

15

Bùi Thế Công

Chủ tịch

UBND xã Hồng Tiến

0984.779.568

conganhongtien@gmail.com

16

Nguyễn Đức Vũ

Chủ tịch

UBND xã Liên Khê

0983.864.015

danguylienkh@gmail.com

17

Vương Gia Huỳnh

Chủ tịch

UBND xã Nhuế Dương

0987.397.818

vuonggiahuynhtho@gmail.com

18

Vũ Văn Mạnh

Chủ tịch

UBND xã Ông Đình

0888.786.661

ubndxaongdinh@gmail.com

19

Hoàng Ngọc Ảnh

Chủ tịch

UBND xã Việt Hòa

02213.609.886

ubndxaviethoa151@gmail.com

20

Vương Văn Thanh

Chủ tịch

UBND xã Phùng Hưng

0983.219.858

vuongvanthanh@gmail.com

21

Đỗ Xuân Huấn

Chủ tịch

UBND xã Tân Dân

0912.826.553

paradise098@gmail.com

22

Đỗ Văn Ngời

Chủ tịch

UBND xã Tân Châu

0948.437.337

dovanngoi11041969@gmail.com

23

Nguyễn Hữu Lập

Chủ tịch

UBND xã Tứ Dân

0975.237.780

laptudan@gmail.com

24

Nguyễn Tưởng Nguyên

Chủ tịch

UBND xã Thuần Hưng

0976.317.169

ntnguyenthuanhung@gmail.com

25

Lê Văn Khoa

Chủ tịch

UBND xã Thành Công

0983.715.323

 

VI

HUYỆN VĂN GIANG

1

Hoàng Hoa Cương

Chủ tịch

UBND TT Văn Giang

0942.616.689

hhcuong.vg@hungyen.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thu

Chủ tịch

UBND xã Phụng Công

0982.037.304

 

3

Đặng Văn Trận

Chủ tịch

UBND xã Thắng Lợi

0904.807.689

ubndxathangloivg@gmail.com

4

Vũ Văn Lộc

Chủ tịch

UBND xã Cửu cao

0965.737.268

vuvanlocubcc@gmail.com

5

Nguyễn Đức Hồng

Chủ tịch

UBND xã Long Hưng

0979.737.389

 

6

Lương Đình Quyên

Chủ tịch

UBND xã Vĩnh Khúc

0376.785.333

luongdinhquyen@gmail.com

7

Khương Văn Oánh

Chủ tịch

UBND xã Nghĩa Trụ

0986.791.457

 

8

Lý Văn Tông

Chủ tịch

UBND xã Liên Nghĩa

0976.660.545

lyvua@gmail.com

9

Nguyễn Đông Bình

Chủ tịch

UBND xã Mễ Sở

0946.463.333

ptthien.mose@hungyen.gov.vn

10

Hoàng Trọng Phận

Chủ tịch

UBND xã Tân Tiến

0988.530.880

hoangtrongphan39@gmail.com

11

Lê Quý Đôn

Chủ tịch

UBND xã Xuân Quan

0986.121.075

quydonxq@gmail.com

VII

HUYỆN ÂN THI

1

Vũ Văn Thuật

Chủ tịch

UBND TT Ân Thi

0835.759.828

ttanthi@hungyen.gov.vn

2

Trần Duy Thanh

Chủ tịch

UBND xã Phù Ủng

0912.963.991

 

3

Nguyễn Văn Sính

Chủ tịch

UBND xã Bắc Sơn

0982.109.505

bacson@hungyen.gov.vn

4

Doãn Xuân Đương

Chủ tịch

UBND xã Bãi Sậy

0988.152.336

doanxuanduong2015@gmail.com

5

Chu Minh Tình

Chủ tịch

UBND xã Đào Dương

0848.889.139

mhuy615@gmail.com

6

Đào Văn Vạn

Chủ tịch

UBND xã Tân Phúc

0914.408.525

tanphuc@hungyen.gov.vn

7

Hoàng Văn Vị

Chủ tịch

UBND xã Vân Du

0912.313.667

hoangvanvi.ubndvandu@gmail.com

8

Đặng Văn Đãng

Chủ tịch

UBND xã Quang Vinh

0975.489.538

dangvandang1966@gmail.com

9

Bùi Đắc Quý

Chủ tịch

UBND xã Xuân Trúc

0348.001.660

buidacauvl1989@gmail.com

10

Trương Đức Thành

Chủ tịch

UBND xã Hoàng Hoa Thám

0988.130.366

tdthanh.hhtat@hungyen.gov.vn

11

Vũ Huy Võ

Chủ tịch

UBND xã Quảng Lãng

0916.057.233

vovuhuy@gmail.com

12

Nguyễn Thanh Ngọt

Chủ tịch

UBND xã Văn Nhuệ

0977.005.551

nguyenthanhngot1965@gmail.com

13

Đỗ Xuân Cương

Chủ tịch

UBND xã Đặng Lễ

0986.628.665

dangle@hungyen.gov.vn

14

Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch

UBND xã Cẩm Ninh

0912.843.581

02213.685.574

datnguyen20091974@gmail.com

15

Phạm Văn Hoàn

Chủ tịch

UBND xã Nguyễn Trãi

0363.604.999

phamvanhoanvptk@gmail.com

16

Nguyễn Văn Giảm

Chủ tịch

UBND xã Đa Lộc

0984.587.308

nvgiam.dlat@hungyen.gov.vn

17

Bùi Đắc Hiệp

Chủ tịch

UBND xã Hồ Tùng Mậu

0984.103.723

hotungmau@hungyen.gov.vn

18

Nguyễn Văn Lý

Chủ tịch

UBND xã Tiền Phong

0829.612.889

tienphong@hungyen.gov.vn

19

Nguyễn Văn Công

Chủ tịch

UBND xã Hồng Vân

0982.904.144

nvcong.hvat@hungyen.gov.vn

20

Vũ Sỹ Viên

Chủ tịch

UBND xã Hồng Quang

0904.617.991

hongquang@hungyen.gov.vn

21

Nguyễn Trọng Trượng

Chủ tịch

UBND xã Hạ Lễ

0397.118.579

hale@hungyen.gov.vn

VIII

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

1

Đinh Quang Thuần

Chủ tịch

UBND xã Liên Phương

0983.613.289

 

2

Trần Văn Hậu

Chủ tịch

UBND xã Hoàng Hanh

0975.239.581

tranvanthautphy@gmail.com

3

Lã Văn Lưu

Chủ tịch

UBND xã Hùng Cường

0975.352.275

levanluu1981@gmail.com

4

Phạm Văn Bạo

Chủ tịch

UBND xã Phú Cường

0973.758.857

 

5

Bùi Thái Thụy

Chủ tịch

UBND xã Tân Hưng

0986.089.346

thuytk2015@gmail.com

6

Phan Văn Toan

Chủ tịch

UBND xã Quảng Châu

0982.865.307

pvtoan@gmail.com

7

Vũ Duy Hân

Chủ tịch

UBND xã Hồng Nam

0978.884.862

vuduyhanhhy@gmail.com

8

Nguyễn Ngọc Hoan

Chủ tịch

UBND xã Bảo Khê

0905.646.676

ngochoanbaokhe@gmail.com

9

Đoàn Thế Vinh

Chủ tịch

UBND xã Trung Nghĩa

0912.827.133

 

10

Nguyễn Văn Lũy

Chủ tịch

UBND xã Phương Chiểu

0988.253.580

nvluycapc@gmail.com

11

Nguyễn Thị Quế

Chủ tịch

UBND phường Lam Sơn

0388.324.688

nguyenquelamson@gmail.com

12

Phan Minh Thắng

Chủ tịch

UBND phường Hồng Châu

0919.641.969

 

13

Bùi Việt Bắc

Chủ tịch

UBND phường Hiến Nam

0982.235.719

bvietbac70@gmail.com

14

Nguyễn Văn Nhân

Chủ tịch

UBND phường Lê Lợi

0977.741.125

 

15

Nguyễn Thị Thu Hồng

Chủ tịch

UBND phường An Tảo

0986.307.820

 

16

Nguyễn Quang Việt

Chủ tịch

UBND phường Quang Trung

0917.867.369

viet.qt.2013@gmail.com

17

Đào Mạnh Hùng

Chủ tịch

UBND phường Minh Khai

0982.565.211

dmhung.minhkhai@hungyen.gov.vn

IX

HUYỆN VĂN LÂM

1

Đoàn Văn Chiển

Chủ tịch

UBND xã  Đình Dù

02213.994.570

dvchien.dinhdu@hungyen.gov.vn

2

Cao Văn Long

Chủ tịch

UBND xã  Tân Quang

0904.245.607

cvlong.tanquang@hungyen.gov.vn

3

Trịnh Văn Hiến

Chủ tịch

UBND xã  Chỉ Đạo

02213.983.003

0913.568.320

tvhien.chidao@hungyen.gov.vn

4

Lê Thế Am

Chủ tịch

UBND TT Như Quỳnh

0914.642.998

02213.985.878

ltam.nhuquynh@hungyen.gov.vn

5

Sái Khoa Anh

Chủ tịch

UBND xã  Lạc Đạo

0963.368.866

02213.985.998

skhanh.lacdao@hungyen.gov.vn

6

Lê Quang Đào

Chủ tịch

UBND xã  Minh Hải

0986.255.707

lqdao.minhhai@hungyen.gov.vn

7

Đỗ Văn Tuyên

Chủ tịch

UBND xã  Lạc Hồng

0978.856.082

02213.982.709

dvtuyen.lachong@hungyen.gov.vn

8

Hoàng Văn Hiểu

Chủ tịch

UBND xã  Việt Hưng

0982.569.223

hvhieu.viethung@hungyen.gov.vn

9

Nguyễn Tiến Hiệp

Chủ tịch

UBND xã  Trưng Trắc

0968.361.980

02213.980.025

nthip.trungtrac@hungyen.gov.vn

10

Nguyễn Trọng Chung

Chủ tịch

UBND xã  Lương Tài

0975.581.737

ttchung.luongtai@hungyen.gov.vn

11

Trần Văn Thành

Chủ tịch

UBND xã  Đại Đồng

0914.387.973

tvthanh.daidong@hungyen.gov.vn

X

HUYỆN KIM ĐỘNG

1

Đào Đức Cường

Chủ tịch

UBND TT Lương Bằng

0385.303.581

ddcuong@hungyen.gov.vn

2

Hoàng Minh Tuấn

Chủ tịch

UBND xã Đồng Thanh

0365.141.909

hmtuan.dongthanh@hungyen.gov.vn

3

Đào Quang Hiển

Chủ tịch

UBND xã Vĩnh Xá

0982.516.352

dqhien.vinhxa@hungyen.gov.vn

4

Nguyễn Văn Chuyển

Chủ tịch

UBND xã Toàn Thắng

0979.053.585

nvchuyen.toanthang@hungyen.gov.vn

5

Nguyễn Văn Trịnh

Q.Chủ tịch

UBND xã Nghĩa Dân

0352.112.999

nvtrinh.nghiadan@hungyen.gov.vn

6

Nguyễn Đức Kiên

Chủ tịch

UBND xã Phạm Ngũ Lão

0964.690.168

ndkien.phamngulao@hungyen.gov.vn

7

Nguyễn Văn Duyên

Chủ tịch

UBND xã Chính Nghĩa

0788.577.399

nvduyen.chinhnghia@hungyen.gov.vn

8

Nguyễn Văn Thạo

Chủ tịch

UBND xã Nhân La

0979.334.895

nvthao.nhanla@hungyen.gov.vn

9

Trương Văn Chuyên

Chủ tịch

UBND xã Vũ Xá

0979.334.895

tvchuyen.vuxa@hungyen.gov.vn

10

Hồ Văn Hải

Chủ tịch

UBND xã Song Mai

0963.449.128

hvhai.songmai@hungyen.gov.vn

11

Đỗ Thành Công

Chủ tịch

UBND xã Ngọc Thanh

0979.258.454

dtcong.ngocthanh@hungyen.gov.vn

12

Quách Đại Hưng

Chủ tịch

UBND xã Hiệp Cường

0987.859.409

qdhung.hiepcuong@hungyen.gov.vn

13

Nguyễn Thị Hằng

Chủ tịch

UBND xã Đức Hợp

0988.622.815

nthang.duchop@hungyen.gov.vn

14

Hoàng Văn Bắc

Chủ tịch

UBND xã Hùng An

0978.296.513

hvbac.hungan@hungyen.gov.vn

15

Vũ Văn Tính

Chủ tịch

UBND xã Mai Động

0977.672.512

vvtinh.maidong@hungyen.gov.vn

16

Vũ Đình Lâm

Chủ tịch

UBND xã Phú Thịnh

0979.575.356

vdlam.phuthinh@hungyen.gov.vn

17

Tào Quang Trường

Chủ tịch

UBND xã Thọ Vinh

0847.283.333

tqtruong.thovinh@hungyen.gov.vn