UBND huyện Kim ĐộngChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Đào thị mỹ linh
Tiêu Đề:
Phòng chống dịch covid
Địa chỉ:
Thôn vĩnh đồng,đồng thanh ,kim động ,hưng yên
Nội dung:
Tôi là điều dưỡng nhưng không làm tại viện công và đang mong muốn đi chống dịch tại các khu vực phía Nam thì tôi có thể đăng ký như thế nào ạ
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
UBND huyện Kim Động
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

Đối với trường hợp cá nhân không làm việc tại các bệnh viện của nhà nước mong muốn đi chống dịch khu vực phía Nam bạn có thể đăng ký nguyện vọng của mình dưới phòng Tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

Trong trường hợp muốn phòng chống dịch tại địa phương bạn có thể đăng ký với Ban Chỉ Đạo phòng chống dịch tại xã, hoặc trạm Y tế xã.