UBND huyện Kim ĐộngChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Phạm thị hiếu
Tiêu Đề:
Dịch vụ đổi tên
Địa chỉ:
Thôn Nho Lâm-Xã mai động -huyện kim động - tỉnh hưng yên
Nội dung:
Em muốn tư vấn dịch vụ đổi tên khai sinh .Em là Phạm Thị Hiếu năm nay 24 tuổi .Do em là nữ nhưng lại có cái tên rất dễ nhầm sang tên bạn khác giới,từ bé e đã rất mặc cảm với cái tên của mình vì hay bị chêu chọc.Lớn đi làm nhiều khi tên của em rất dễ nhầm với các bạn khác giới.Vậy giờ em muốn tư vấn dịch vụ đổi tên khai sinh thì làm thủ tục như thế nào và chi phí bao nhiêu ạ.em xin cảm ơn
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
UBND huyện Kim Động
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:

Trước khi trả lời câu hỏi của chị chúng tôi xin trao đổi với chị, nếu chị cần tư vấn về dịch vụ tư vấn thay đổi tên trong Giấy khai sinh thì chị có thể đến văn phòng Luật sư có đủ tư cách pháp nhân để được hỗ trợ tư vấn.

Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện chúng tôi giải thích thắc mắc của chị như sau:

Điều 28 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền đổi tên như sau:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.”

Như vậy, căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định thì chị chỉ được thay đổi tên khi việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của chị. Với trường hợp chị chỉ muốn đổi tên do tên nhầm lẫn với bạn khác giới mà không làm ảnh hưởng đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của chị thì không thuộc các trường hợp được đổi tên như đã nêu ở trên.