Sở Xây dựng Chi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Hoàng Bảo Anh
Tiêu Đề:
Vật Liệu Xây Dựng
Địa chỉ:
Thành Phố Hưng Yên
Nội dung:
Tôi tham khảo qua công ty https://khothepxaydung.com/ có kinh doanh mặt hàng chính là sắt thép xây dựng và có cơ sở tại Hưng Yên. Tôi muốn hỏi là công ty này đã khai báo kinh doanh và có đúng cơ sở ở tỉnh mình không. Liệu đó có là một công ty uy tín
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Sở Xây dựng
Lĩnh vực hỏi đáp:
Kinh tế - Xã hội
Nội dung trả lời:
Muốn biết Công ty đã khai báo kinh doanh hay chưa? Bạn nên hỏi Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư