Sở Xây dựng Chi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Ngô Chí Quang
Tiêu Đề:
Thủ tục đăng kí công bố hợp quy hợp vật liệu xây dựng
Địa chỉ:
Đường B2 - Khu Công Nghiêp Phố Nối A, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Nội dung:
Kính gởi Quí Sở Chúng tôi có lô hàng thanh nhôm hợp kim dạng profile đã được tổ chức VietNamControl chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 như file đính kèm. Vì vậy chúng tôi muốn nộp hồ sơ đăng kí việc công bô hợp qui cho lô hàng này , phiền Sở hướng dẫn giúp chúng tôi về mặt hồ sơ và địa điểm tiếp nhận đăng kí ở đâu để chúng tôi thực hiện. Trân trọng cảm ơn,
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Sở Xây dựng
Lĩnh vực hỏi đáp:
Kinh tế - Xã hội
Nội dung trả lời:

Đề nghị bạn gửi cho Chúng tôi File đính kèm để có đủ căn cứ trả lời