• Với khẩu hiệu “chung tay cải cách thủ tục hành chính”, UBND tỉnh Hưng Yên thiết tha kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, công dân, tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia, góp sức rà soát đối với bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành tỉnh, bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã đã được công bố bằng cách nghiên cứu kỹ hướng dẫn trả lời các câu hỏi và điền vào các biểu mẫu 3, 3a, 3b được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của tỉnh hoặc phản ánh, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các thủ tục hành chính hiện nay còn phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, gây phiền hà, ách tắc trong quá trình thực hiện.

  • Với khẩu hiệu “chung tay cải cách thủ tục hành chính”, UBND tỉnh Hưng Yên thiết tha kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, công dân, tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia, góp sức rà soát đối với bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành tỉnh, bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã đã được công bố bằng cách nghiên cứu kỹ hướng dẫn trả lời các câu hỏi và điền vào các biểu mẫu 3, 3a, 3b được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của tỉnh hoặc phản ánh, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các thủ tục hành chính hiện nay còn phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, gây phiền hà, ách tắc trong quá trình thực hiện.

1 
°
92 người đang online