• Tỉnh Hưng Yên đặc biệt khuyến khích các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

  • Doanh nghiệp được miễn, giảm thuế nhập khẩu cho các loại hàng hóa để tạo tài sản cố định ban đầu, để mở rộng sản xuất, để thay thế hoặc đổi mới công nghệ đối mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất ra nhưng không đáp ứng được với nhu cầu trong nước

1 
°
53 người đang online