Hưng Yên: 60% số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động khá, tốt

Đăng ngày 02 - 08 - 2022
100%

Toàn tỉnh hiện nay có 350 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động. Theo đánh giá, xếp loại hợp tác xã của Chi cục Phát triển nông thôn, đến nay, 60% số hợp tác xã nông nghiệp xếp loại hoạt động khá, tốt; 25% số hợp tác xã nông nghiệp xếp loại hoạt động trung bình; còn lại là các hợp tác xã hoạt động yếu và chưa đánh giá, xếp loại do chưa đủ 12 tháng hoạt động. 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức thẩm định, hỗ trợ vốn, máy móc, thiết bị cho 24 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Rau màu vụ xuân - hè bán được giá, dễ tiêu thụ(04/08/2022 7:26 SA)

Hưng Yên: Thu hút dự án vốn đầu tư trong nước(03/08/2022 7:34 SA)

Phòng, trừ bệnh vàng lá, thối rễ trên cây ăn quả có múi(02/08/2022 7:17 SA)

Phòng, trừ sâu bệnh gây hại lúa, rau màu(01/08/2022 7:24 SA)

Kim Động: Bảo đảm an toàn các tuyến đê trong mùa mưa lũ(01/08/2022 7:23 SA)

Tin mới nhất

Hấp dẫn không gian du lịch sinh thái mùa nhãn chín(07/08/2022 7:51 SA)

Hưng Yên: Ấn tượng số thu ngân sách từ tiền sử dụng đất(07/08/2022 7:46 SA)

Giải Karate tỉnh Hưng Yên mở rộng lần thứ nhất năm 2022(06/08/2022 7:48 SA)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản dự sinh hoạt Chi bộ...(05/08/2022 7:45 SA)

Rau màu vụ xuân - hè bán được giá, dễ tiêu thụ(04/08/2022 7:26 SA)

°
120 người đang online