Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường

Đăng ngày 14 - 07 - 2022
100%

Ngày 13/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1809/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành về xây dựng văn hóa trong trường học, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao sức khỏe học đường cho học sinh, sinh viên và xây dựng xã hội học tập; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 23/11/2018 về triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạc số 153/KH-UBND ngày 07/10/2021 về triển khai thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2022 về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 17/6/2022 về triển khai thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức; khuyến khích tinh thần tự đọc, tự học của học sinh, sinh viên.

+ Kết hợp dạy chữ, dạy người, trang bị kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho người học; giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; phát triển những phẩm chất yêu đấy nước, yêu con người, chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm; tôn trọng ý kiến học sinh, sinh viên.

+ Tuyên truyền, giáo dục và triển khai các giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả, thực chất 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

+ Giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh về tình cảm, tình yêu quê hương đất nước; bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống.

+ Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua các hình thức khẩu hiệu, báo chí, phương tiện truyền thông, internet phù hợp, đúng mục tiêu, sứ mệnh của nhà trường, của ngành. Đảm bảo công tác xây dựng văn hóa học đường là hoạt động thường xuyên, liên tục.

- Đổi mới dạy và học môn đạo đức, giáo dục công dân, sinh hoạt Đoàn, Đội. Xây dựng văn hóa học đường gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; có ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng; giáo dục cho học sinh, sinh viên hình thành năng lực cảm thụ, đánh giá giá trị văn hóa, truyền thống thông qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; có ý thức tiếp thu, giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc.

- Quan tâm, bồi dưỡng tâm hồn, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ, hoạt động thể dục, thể thao trong và ngoài nhà trường.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo cơ sở vật chất trường học. Quan tâm xây dựng mối quan hệ con người với con người, con người với tự nhiên trong môi trường giáo dục; phát huy vai trò nêu gương của người thầy, bảo đảm mỗi thầy cô giáo là tấm gương về tự học, đổi mới sáng tạo; đạo đức, lối sống, ý chí phấn đấu khát vọng cống hiến.

- Đổi mới quản trị nhà trường, xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt văn hoá, dân chủ, khơi dậy sáng tạo; bảo đảm mỗi ngày tới trường là một ngày vui; chỉ đạo đổi mới tổ chức, hoạt động thư viện gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh văn hóa đọc trong các nhà trường.

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương và tổng hợp định kỳ báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện công tác xây dựng văn hóa học đường.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao nhiệm vụ về việc thực hiện công tác xây dựng văn hóa học đường cho các cơ quan, đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 1809/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư...(18/07/2022 3:08 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:00 CH)

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

°
137 người đang online