Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm xắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 12 - 07 - 2022
100%

Ngày 11/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1790/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm xắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các nghị Nghị quyết của Chính phủ: Số 63/NQ-CP ngày 03/5/2022, số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022; các văn bản của Văn phòng Chính phủ: Số 2263/VPCP-KGVX ngày 12/4/2022, số 2323/VPVP-KGVX ngày 14/4/2022, số 2521/VPCP-KGVX ngày 21/4/2022, số 2570/VPCP-KGVX ngày 22/4/2022, số 2640/VPCP-KGVX ngày 27/4/2022, số 3182/VPCP-KGVX ngày 23/5/2022, số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022, số 162/TB-VPCP ngày 02/6/2022, số 182/TB-VPCP ngày 23/6/2022 và các văn bản khác có liên quan; Công văn số 1274-CV/TU ngày 30/6/2022 của Tỉnh ủy; Công văn số 1644/UBND-KGVX ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả một số nội dung sau:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp và Nhân dân thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp theo phân cấp quản lý đẩy mạnh vận động và triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động thuộc các doanh nghiệp, không để dịch bùng phát, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

-  UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ mầm non, học sinh từ 05 tuổi đến 18 tuổi đủ điều kiện tiêm; chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, đôn đốc học sinh đến tiêm chủng theo hướng dẫn của ngành Y tế.

- UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiêm cụ thể cho từng nhóm đối tượng và đẩy mạnh tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến 12 tuổi trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế; mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, theo tiến độ vắc xin được phân bổ, đảm bảo kịp thời, tránh lãng phí vắc xin; chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện, hỗ trợ các cơ sở y tế cập nhật kịp thời dữ liệu tiêm chủng lên nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 1790/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư...(18/07/2022 3:08 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:00 CH)

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

°
41 người đang online