Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và xây dựng điển hình tiên tiến

Đăng ngày 14 - 07 - 2022
100%

Ngày 13/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1801/UBND-NC về việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và xây dựng điển hình tiên tiến.

Theo đó, để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Nâng cao vai trò chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hằng năm của cơ quan, đơn vị; bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao để đề các chỉ tiêu thi đua cụ thể, giải pháp phù hợp, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp của từng cơ quan, đơn vị để thực hiện thi đua chất lượng, hiệu quả.
- Cụ thể hóa và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá để phát hiện, lựa chọn điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua; có giải pháp, số lượng điển hình tiên tiến được phát hiện, xây dựng, nhân rộng; sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng điển hình tiên tiến, lựa chọn, giới thiệu các điển hình tiên tiến, tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, đáp ứng đủ các tiêu chí (quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động sản xuất có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua).
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên để giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiến tiến, những mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo nhanh chóng được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội.
- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và xây dựng điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Đổi tên và bổ sung các phong trào thi đua tại Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Đổi tên phong trào thì đua “Vì một Hưng Yên không còn đói nghèo” thành phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì); phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng tổ chức” thành phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Hưng Yên có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và xã hội” (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì); bổ sung phong trào thi đua “Hưng Yên đẩy mạnh thực hiện Đề án Chuyển đổi số” và Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 1801/UBND-NC.

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư...(18/07/2022 3:08 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh(02/08/2022 3:00 CH)

Kế hoạch của UBND thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/07/2022 4:06 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an...(22/07/2022 2:44 CH)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở các cơ quan, đơn vị...(22/07/2022 2:40 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn...(21/07/2022 2:35 CH)

°
91 người đang online