Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội: thu chi ngân sách nhà nước: kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022

Đăng ngày 15 - 07 - 2022
100%

Nội dung chi tiết Báo cáo 80/BC-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ,...(06/12/2021 10:45 SA)

Báo cáo công tác tháng 10 năm 2021(01/11/2021 2:50 CH)

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế -xã hội 9 tháng đầu năm: điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh...(20/10/2021 9:00 SA)

Báo cáo công tác tháng 9/2021(04/10/2021 10:41 SA)

Báo cáo công tác tháng 8 năm 2021(01/09/2021 4:30 CH)

°
59 người đang online