Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2022

Đăng ngày 12 - 07 - 2022
100%

Ngày 12.7, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận và hoạt động của các Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Lê Huy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh… 

Các đại biểu dự hội nghị
 

6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, ban hành các văn bản về thực hiện công tác dân vận sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; thực hiện có hiệu quả việc nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời tham mưu với cấp ủy giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở; việc giải quyết những khó khăn, bức xúc trong Nhân dân, các vấn đề an sinh xã hội luôn được chú trọng, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Khối lực lượng vũ trang trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát, nắm chắc địa bàn; tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, nảy sinh. Các Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác tôn giáo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đơn vị.

6 tháng cuối năm, các Ban Chỉ đạo và hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương; tổ chức thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở; chủ động phối hợp, nâng cao cất lượng công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đấu tranh, xử lý nghiêm việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và vi phạm pháp luật…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế của từng lĩnh vực, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị giải pháp triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền và hệ thống dân vận về công tác dân vận trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, QCDC ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác tôn giáo 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên Nhân dân thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh; triển khai thực hiện các nội dung chương trình phối hợp công tác dân vận với các ban, ngành trong tỉnh; thực hiện tốt công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; chủ động rà soát những lĩnh vực Nhân dân còn bức xúc, những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và toàn diện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, hướng các hoạt động về cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo”; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hấp dẫn không gian du lịch sinh thái mùa nhãn chín(07/08/2022 7:51 SA)

Hưng Yên: Ấn tượng số thu ngân sách từ tiền sử dụng đất(07/08/2022 7:46 SA)

Giải Karate tỉnh Hưng Yên mở rộng lần thứ nhất năm 2022(06/08/2022 7:48 SA)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản dự sinh hoạt Chi bộ...(05/08/2022 7:45 SA)

Rau màu vụ xuân - hè bán được giá, dễ tiêu thụ(04/08/2022 7:26 SA)

°
140 người đang online