Kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 27 - 04 - 2022
100%

Ngày 26/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát như sau: Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp để phát triển con người ngày càng có vị trí quan trọng, chuẩn bị nguồn nhân lực tham gia vào việc tạo ra các giá trị công việc của sức lao động với lực lượng lao động lành nghề có kỹ năng đáp ứng được việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp nhằm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Về mục tiêu cụ thể:

- Phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

+ Phấn đấu 60% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số.

+ Phấn đấu 60% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo phát triển học liệu số.

- Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo

+ Phấn đấu 75% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số.

+ Phấn đấu 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới.

- Hạ tầng, nền tảng và học liệu số

+ Hình thành nền tảng số giáo dục nghề nghiệp và kho học liệu, tài nguyên số dùng chung phục vụ cho hoạt động dạy và học vào năm 2025.

+ Phấn đấu 60% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 trường cao đẳng, trường trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia.

- Quản lý số và quản trị số

+ Phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tích hợp vào Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào năm 2023.

+ Phấn đấu 100% trường cao đẳng, trung cấp năm 2025, 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số.

+ Có 60% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030 hoạt động kiểm tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

+ Hình thành bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào năm 2025 và liên kết bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các hệ thống chứng thực và tra cứu thông tin giáo dục nghề nghiệp vào năm 2030.

+ Phấn đấu 100% báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về giáo dục nghề nghiệp được thực hiện trên môi trường số và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 80/KH-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Hưng Yên(09/06/2022 9:12 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh...(11/04/2022 4:09 CH)

Tin mới nhất

Hưng Yên: Phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ số(03/08/2022 7:35 SA)

Chuyển đổi chiến lược ATTT đảm bảo chuyển đổi số bền vững(12/07/2022 7:47 SA)

Chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động ngân hàng(10/07/2022 7:47 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các...(20/06/2022 8:49 CH)

Phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số(17/06/2022 8:02 SA)

°
132 người đang online