Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên năm 2022

Đăng ngày 30 - 05 - 2022
100%

Thực hiện theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Các thông tin công ty công bố như sau :

- Báo cáo tài chính năm 2021 (file đính kèm)

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021(file đính kèm)

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021(file đính kèm)

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021(file đính kèm)

Tin liên quan

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác công...(29/03/2022 9:30 SA)

Tin mới nhất

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác công...(29/03/2022 9:30 SA)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh...(13/08/2021 10:04 SA)

Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên năm 2021(01/04/2021 9:40 SA)

Công bố Báo cáo tài chính công ty 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi tỉnh...(18/08/2020 9:27 SA)

Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên(03/04/2020 7:52 SA)

°
33 người đang online