Quyết định thành lập cụm công nghiệp Dị chế, huyện Tiên Lữ

Đăng ngày 19 - 05 - 2022
100%

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt Quy hạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ(17/06/2022 8:23 SA)

Quyết định thành lập cụm công nghiệp Đa lộc, huyện Ân Thi(19/05/2022 7:45 SA)

Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Đình Cao, huyện Phù Cừ(19/05/2022 7:42 SA)

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đồng than,...(29/03/2022 4:20 CH)

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên(28/01/2022 1:47 CH)

°
40 người đang online