TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HƯNG YÊN THÁNG BA VÀ QUÝ I NĂM 2022

Đăng ngày 07 - 04 - 2022
100%

Bước vào thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tài khóa, tiền tệ; thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới ghi nhận hằng ngày trong cộng đồng tăng cao ở cả 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, hoạt động thương mại, dịch vụ phục hồi chậm, cuộc xung đột giữa Nga và U-cờ-rai-na cũng đã tác động tiêu cực, giá xăng, dầu tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của Nhân dân.
     Một số kết quả kinh tế - xã hội quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt được như:
     1. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,13%;
     2. Diện tích gieo cấy lúa đông xuân đạt 26.880 ha, giảm 3,48%;
     3. Sản lượng chăn nuôi xuất chuồng đạt 37.578 tấn, tăng 4,43%;
     4. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,22%;
     5. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 7.814 tỷ đồng, giảm 7,57%;
     6. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 9.961 tỷ đồng, giảm 8,16%;
     7. CPI bình quân 3 tháng đầu năm tăng 2,97% so với cùng kỳ năm trước;
     8. Thu ngân sách đạt 4.982 tỷ đồng, giảm 3,40%; trong đó thu nội địa 3.870 tỷ đồng, giảm 9,44%.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Hưng Yên tháng Bảy và bảy tháng năm 2022(01/08/2022 2:42 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022(03/06/2022 4:47 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2022(09/02/2022 8:13 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 12 và cả năm 2021(29/12/2021 1:24 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(03/12/2021 10:32 SA)

°
146 người đang online