Kế hoạch của UBND tỉnh chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh giai đoạn 2022-2025

Đăng ngày 11 - 04 - 2022
100%

Ngày 08/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm chuyển đổi từ địa chỉ Internet thế hệ 4 (IPv4) sang địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6) cho mạng máy tính kết nối internet, mạng nội bộ, mạng diện rộng, Trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng, thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh. Rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ và hoàn thiện việc chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới máy tính kết nối internet, mạng nội bộ, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị CNTT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; hạ tầng và các hệ thống thông tin đặt tại Trung tâm Dữ liệu của tỉnh đảm bảo đáp ứng các quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong chuyển đổi IPv6.

Các yêu cầu được đặt ra là: Triển khai chuyển đổi IPv6 bảo đảm đồng bộ, an toàn, kết nối thông suốt, có phương án dự phòng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo, điều hành các cơ quan nhà nước. Tiến hành thử nghiệm, đánh giá chất lượng, sự ổn định của các hệ thống, thiết bị, ứng dụng trước khi thực hiện chuyển đổi chính thức. Kết hợp công tác chuyển đổi IPv6 với kiến trúc lại hệ thống, hạ tầng mạng, dịch vụ công nghệ thông tin theo hướng hiện đại theo mô hình tham chiếu về kết nối mạng của Bộ, ngành, địa phương tại văn bản số 237/BTTT-CBDDTWW ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bám sát các mục tiêu của Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 ban hành theo Quyết định số 38/QĐ-BTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Hoàn thành chuyển đổi IPv6 phạm vi toàn tỉnh xong trước ngày 30/06/2025.

Kế hoạch thực hiện gồm 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn chuẩn bị; Giai đoạn kết nối, thử nghiệm và Chuyển đổi chính thức một số hệ thông tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; Giai đoạn chuyển đổi chính thức trên toàn tỉnh.

Kế hoạch giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc chuyển đổi IPv6 theo kế hoạch cho các hệ thống CNTT, kết nối Internet cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc đăng ký địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập với Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông; quy hoạch địa chỉ IPv6 cho hệ thống dịch vụ, hệ thống quản lý, hệ thống CNTT của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức truyền thông, đào tạo, tập huấn; thực hiện triển khai chuyển đổi IPv6 tại Trung tâm tích hợp dữ liệu; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp chuyển đổi an toàn và hiệu quả; thẩm định, tham gia ý kiến thẩm định các đề nghị của ngành, của các cấp trong việc mua sắm thiết bị, phần mềm, thuê dịch vụ CNTT và yêu cầu phải hỗ trợ tính năng IPv6./.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 08/4/2022.

Tin liên quan

Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Hưng Yên(09/06/2022 9:12 CH)

Kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm...(27/04/2022 7:22 SA)

Tin mới nhất

Hưng Yên: Phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ số(03/08/2022 7:35 SA)

Chuyển đổi chiến lược ATTT đảm bảo chuyển đổi số bền vững(12/07/2022 7:47 SA)

Chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động ngân hàng(10/07/2022 7:47 SA)

Kế hoạch của UBND tỉnh hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các...(20/06/2022 8:49 CH)

Phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số(17/06/2022 8:02 SA)

°
250 người đang online