Thư của Chủ tịch UBND tỉnh gửi Hội đồng hương Hưng Yên tại Ucraina

Đăng ngày 03 - 03 - 2022
100%

Ngày 28/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh gửi thư thăm hỏi và chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng người Hưng Yên tại Ucraina, đồng thời thông tin tới một số vấn đề sau:

- Ngày 28/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 429/UBND-NV về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam trước tình hình U-crai-na, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ các sở, ngành địa phương trong tỉnh và đề nghị cộng đồng và doanh nghiệp, các Hội, đoàn thể trong tỉnh phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực tự cường, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” sẻ chia trong hoạn nạn khó khăn, tham gia hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất trong việc cấp phát giấy tờ xuất nhập cảnh đối với các gia đình, bà con Hưng Yên, góp phần chia sẻ, giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh.

- Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị của Hội đồng hương Hưng Yên tại U-crai-na, UBND tỉnh ban hành Công văn số 431/UBND-NV ngày 28/02/2022 gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao về hỗ trợ công dân tỉnh Hưng Yên có nhu cầu về Việt Nam.

- Đề nghị bà con Hưng Yên bình tĩnh, theo dõi sát diễn biến tình hình, thực hiện nghiêm túc những thông báo, hướng dẫn của nhà chức trách địa phương, chuẩn bị nhu yếu phẩm, tìm nơi trú ẩn an toàn. Nếu phải di chuyển, đề nghị kiểm tra kỹ hành trang, phương tiện, xăng xe và giấy tờ cá nhân để việc di chuyển được thuận lợi, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

 Trong thời khắc khó khăn này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đề nghị Hội đồng hương Hưng Yên tại U-crai-na chủ động phối hợp trong xử lý tình huống phát sinh, cùng nhau phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam “lá lành đùm lá rách”, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy mạnh mẽ truyền thống khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực tự cường, tương thân tương ái, trong hoạn nạn khó khăn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần chia sẻ, giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, thường xuyên giữ liên hệ, nắm tình hình, động viên bà con và thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam tại U-crai-na hoặc cơ quan ngoại vụ tỉnh Hưng Yên nếu có vấn đề phát sinh để kịp thời phối hợp giải quyết.

- Giữ liên lạc với các hội đoàn người Việt Nam và bạn bè để trao đổi thông tin và giúp đỡ lẫn nhau. 

- Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, bà con Hưng Yên liên hệ theo số điện thoại/email sau:

+Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na: +380 63 863 8999; email: vnemb.ua@mofa.gov.vn.

+ Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; email: baohocongdan@gmail.com.

+ Tổng đài Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao: +84 24 38240 401, máy lẻ 0 hoặc 100 (ngoài giờ hành chính) hoặc 141, 269 (trong giờ hành chính); email: vu1.ubnv@gmail.com.

+ Cơ quan Ngoại vụ Hưng Yên: +84 2213 552 145, +983 465 199; email: ngoaivu.hungyen.@gmail.com hoặc dbichhue@gmail.com./.

Nội dung chi tiết Thư gửi Hội đồng hương Hưng Yên tại Ucraina.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam trước tình hình...(03/03/2022 10:03 SA)

°
59 người đang online