Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 07 - 01 - 2022
100%

Nội dung chi tiết Quyết định số 25/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2020(13/12/2021 11:28 SA)

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh(08/01/2021 9:56 SA)

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Hưng Yên(08/01/2021 9:54 SA)

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân...(01/12/2020 9:44 SA)

Công khai Quyết toán NS địa phương năm 2019 và Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2021(01/12/2020 9:38 SA)

°
46 người đang online