Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 06 - 08 - 2021
100%

1. Nông nghiệp và thủy sản
     Trọng tâm trong sản xuất nông nghiệp tháng qua trên địa bàn tỉnh là tập trung  gieo cấy và chăm sóc lúa mùa, rau màu hè thu; chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây lâu năm và bảo vệ an toàn trên đàn gia súc, gia cầm.
     a) Trồng trọt
     Cây hàng năm: Đến ngày 25/6, toàn tỉnh cơ bản kết thúc thu hoạch lúa xuân. Nhìn chung, vụ lúa xuân năm nay đạt kết quả tốt, năng suất lúa sơ bộ đạt 67,82 tạ/ha, tăng 0,38% (tăng 0,27 tạ/ha) so với cùng kỳ năm trước. Một số cây hàng năm khác cũng cho năng suất khá như: ngô 64,38 tạ/ha, tăng 0,45% (tăng 0,29 tạ/ha); khoai lang đạt 185,21 tạ/ha, tương đương năm trước; lạc 35,96 tạ/ha, tăng 0,45% (tăng 0,16 tạ/ha); đậu tương đạt 21,40 tạ/ha, tương đương năm trước; rau các loại đạt 281,19 tạ/ha, tăng 0,83% (tăng 2,30 tạ/ha).
     Sau khi kết thúc thu hoạch lúa xuân, nông dân các địa phương khẩn trương tập trung gieo cấy lúa mùa với tinh thần gặt đến đâu làm đất đến đó, không để tình trạng mạ chờ ruộng, ruộng chờ mạ, bảo đảm kế hoạch gieo cấy và kịp thời vụ.      Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, đến ngày 15/7/2021, toàn tỉnh đã gieo cấy trên 27.800 ha, trong đó gieo thẳng trên 6.100 ha, hoàn thành kế hoạch đề ra. Một số huyện kết thúc gieo cấy sớm từ đầu tháng Bẩy như: Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ, đây là những huyện có tập quán gieo cấy sớm để chuẩn bị cho sản xuất vụ đông. Theo báo cáo của ngành chuyên môn, đến ngày 26/7/2021, tiến độ chăm sóc lúa lần 2 đạt 27.299 ha.
     Bên cạnh việc gieo cấy lúa mùa, nông dân các địa phương trong tỉnh cũng tích cực gieo trồng cây rau màu hè thu. Đến ngày 26/7/2021, diện tích trồng rau màu vụ hè thu đạt 4.073 ha, trong đó: ngô 332 ha; lạc, đậu tương 107 ha; dược liệu, hoa cây cảnh 989 ha; rau màu các loại 2.645 ha.
     Cây lâu năm: Tổng diện tích cây lâu năm trên địa bàn tỉnh đạt 15.502 ha, trong đó chủ yếu là cây ăn quả, chiếm 93,91% diện tích.
     Nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn và nông sản của tỉnh với thị trường trong và ngoài nước, ngày 15/7/2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức “Hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021”. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 44 điểm cầu thuộc 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như: Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ba Lan, Hà Lan, Hàn Quốc,... và 17 điểm cầu thuộc các tỉnh, thành phố trong nước. Diện tích nhãn hiện có 4.707 ha, tăng 0,13 ha so với cùng kỳ năm trước, dự tính sản lượng và năng suất nhãn năm nay đạt khá.
     b) Chăn nuôi
     Hoạt động sản xuất chăn nuôi toàn tỉnh tháng Bẩy tiếp tục ổn định, tổng đàn tiếp tục có dấu hiệu phục hồi. Nhìn chung, dịch bệnh trong chăn nuôi lợn đã được kiểm soát, dịch tả lợn châu Phi cơ bản không xảy ra trên đàn lợn của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá thịt lợn hơi bình quân có xu hướng giảm, giữ ở mức từ 58-62 nghìn đồng/kg đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chăn nuôi.
     Tại thời điểm 01/7/2021, đàn trâu đạt 4.020 con, tăng 5,62%; đàn bò 31.350 con, giảm 5,06%; đàn lợn 460.350 con, tăng 7,14%; đàn gia cầm 9.860 nghìn con, tăng 5,45% so với cùng thời điểm năm trước. Ước tính bẩy tháng đầu năm nay, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt 261 tấn, tăng 9,21% so với cùng kỳ năm trước; bò 1.921 tấn, tăng 5,09%; lợn 51.090 tấn, tăng 5,04%; gia cầm 21.683 tấn, tăng 3,08%.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Hưng Yên tháng Bảy và bảy tháng năm 2022(01/08/2022 2:42 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022(03/06/2022 4:47 CH)

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HƯNG YÊN THÁNG BA VÀ QUÝ I NĂM 2022(07/04/2022 9:20 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2022(09/02/2022 8:13 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 12 và cả năm 2021(29/12/2021 1:24 CH)

°
131 người đang online