Quyết định phê duyệt Danh mục đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2021

Đăng ngày 30 - 06 - 2020
100%

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020(08/05/2020 4:43 CH)

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước khoáng, nước nóng xã Tống Trân, huyện Phù...(10/05/2019 8:18 SA)

Nghiệm Thu Đề Tài: Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng hệ thống báo cháy...(10/05/2019 8:20 SA)

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2019(08/03/2019 8:14 SA)

Kết quả đề tài, dự án đã được nghiệm thu năm 2018(18/06/2018 2:51 CH)

°
123 người đang online