Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư thứ cấp theo khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hết năm 2020.

Đăng ngày 19 - 01 - 2021
100%

Tính đến hết năm 2020, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 460 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, bao gồm: 259 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.428 triệu đô la Mỹ và 201 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 26.792 tỷ đồng. Các dự án đầu tư tập trung tại 7 khu công nghiệp là: KCN Phố Nối A, KCN Thăng Long II, KCN Dệt May Phố Nối, KCN Minh Đức, KCN Yên Mỹ II, KCN Yên Mỹ và KCN Minh Quang. Phố Nối A là khu công nghiệp có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 206 dự án, bao gồm 92 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 989,67 triệu đô la Mỹ và 114 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 19.464,5 tỷ đồng; tiếp đến là KCN Thăng Long II với 101 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.730,4 triệu đô la Mỹ; đứng thứ ba là KCN Dệt May Phố Nối với 66 dự án, bao gồm 35 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 432,56 triệu đô la Mỹ và 31 dự án có vốn đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 2.469 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất công nghiệp thuê sử dụng của các dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực theo đăng ký là 859,8 ha, trong đó: KCN Phố Nối A là 365,5 ha; KCN Thăng Long II là 235,3 ha; KCN Dệt May Phố Nối là 92,9 ha; KCN Yên Mỹ II là 63,2 ha; KCN Minh Đức là 37,7 ha; KCN Yên Mỹ là 42,3 ha; KCN Minh Quang là 23 ha.

Các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực chủ yếu là: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (63 dự án); Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (49 dự án); Hoạt động kinh doanh bất động sản (38 dự án); Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (31 dự án); Công nghiệp chế biến, chế tạo khác (30 dự án); Dệt (30 dự án); Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (26 dự án); Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu (23 dự án); Sản xuất chế biến thực phẩm (20 dự án); Sản xuất thiết bị điện (19 dự án); Sản xuất kim loại (18 dự án); ...

Hết năm 2020, tại các khu công nghiệp tỉnh có 387 dự án đầu tư thứ cấp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 84,1% tổng số dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, trong đó: KCN Phố Nối A là 184 dự án, KCN Thăng Long II là 99 dự án, KCN Dệt May Phố Nối là 58 dự án, KCN Minh Đức là 25 dự án và KCN Yên Mỹ II là 21 dự án. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hiện nay là 61.274 người, trong đó: KCN Phố Nối A là 28.517 người, KCN Thăng Long II là 22.1125 người, KCN Dệt May Phố Nối là 8.336 người, KCN Minh Đức là 1.832 người và KCN Yên Mỹ II là 477 người.

Các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đóng góp vào thu nội địa ngân sách tỉnh năm 2020 là 2.370 tỷ đồng, chiếm 18,3%  tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh (12.950 tỷ đồng). 

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO KHU CÔNG NGHIỆP

(Tính đến hết năm 2020)

Số TT

Tên khu công nghiệp

Dự án trong nước

Dự án nước ngoài

Tổng Số dự án còn hiệu lực

Số dự án

Vốn đăng ký (tỷ đồng)

Số dự án đang HĐ

Số dự án

Vốn đăng ký (triệu USD)

Số dự án đang HĐ

1

Phố Nối A

114

19.464,5

101

92

989,7

83

206

2

Thăng long II

 

 

 

101

2.730,4

99

101

3

Dệt May Phố Nối

31

2.469,1

26

35

432,6

32

66

4

Yên Mỹ II

27

2.867

13

14

120,3

8

41

5

Minh Đức

20

851,2

19

7

10,6

6

27

6

Minh Quang

7

781

0

4

28,6

0

11

7

Yên Mỹ

2

359,5

0

6

116,4

0

8

Tổng cộng

201

26.792

159

259

4.428

228

460

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thư kêu gọi thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Đa Lộc - xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên(03/06/2020 11:16 SA)

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC(28/04/2020 3:51 CH)

Danh sách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài(05/04/2020 3:49 CH)

Hưng Yên thu hút mới 56 dự án đầu tư(12/06/2019 8:10 SA)

Danh sách dự án đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên chấm dứt hoạt động(10/05/2019 8:03 SA)

°
103 người đang online