944.567 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng ngày 20 - 04 - 2021
100%

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã rà soát, lập và hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu. Theo đó, toàn tỉnh có 944.567 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Một số huyện, thành phố có đông cử tri là: huyện Khoái Châu có 156.278 cử tri; thành phố Hưng Yên có 119.367 cử tri; huyện Ân Thi có 111.018 cử tri; huyện Yên Mỹ có 109.492 cử tri... 


Việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện bảo đảm về thời gian và đúng hướng dẫn của cấp trên. Do mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri để tham gia bỏ phiếu, vì vậy các địa phương hiện đang tiếp tục kiểm tra, rà soát nhằm không để xảy ra sai sót tên tuổi, thiếu hoặc trùng danh sách cử tri.

Tin liên quan

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIItiếp xúc cử tri để...(14/05/2021 7:47 SA)

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026(02/05/2021 10:21 SA)

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp...(12/04/2021 4:00 CH)

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội...(12/04/2021 3:58 CH)

Chủ động, tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử(05/04/2021 8:27 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các...(08/06/2021 10:26 SA)

Nghị quyết số 213/NQ-UBBC ngày 31/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên về việc công bố kết quả...(01/06/2021 10:35 SA)

Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử Đại...(17/05/2021 11:07 SA)

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIItiếp xúc cử tri để...(14/05/2021 7:47 SA)

Công văn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...(13/05/2021 2:39 CH)

°
46 người đang online