Hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 02 - 04 - 2021
100%

Ngày 29/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Công văn số 80/UBBC-TCM về việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Công văn hướng dẫn một số nội dung trong công tác bầu cử, bao gồm:

- Xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng.

- Tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động.

- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 Nội dung chi tiết tại Công văn số 80/UBBC-TCM.

Tin liên quan

Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử Đại...(17/05/2021 11:07 SA)

Công văn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...(13/05/2021 2:39 CH)

Công văn về việc phân công thường trực và kiểm tra các nhiệm vụ bầu cử trước, trong và sau ngày...(13/05/2021 2:36 CH)

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng...(30/04/2021 8:47 SA)

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên,...(14/01/2021 9:50 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các...(08/06/2021 10:26 SA)

Nghị quyết số 213/NQ-UBBC ngày 31/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên về việc công bố kết quả...(01/06/2021 10:35 SA)

Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử Đại...(17/05/2021 11:07 SA)

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIItiếp xúc cử tri để...(14/05/2021 7:47 SA)

Công văn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...(13/05/2021 2:39 CH)

°
38 người đang online