Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ

Đăng ngày 16 - 03 - 2021
100%

Nội dung chi tiết Quyết định số 752/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt Quy hạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ(17/06/2022 8:23 SA)

Quyết định thành lập cụm công nghiệp Đa lộc, huyện Ân Thi(19/05/2022 7:45 SA)

Quyết định thành lập cụm công nghiệp Dị chế, huyện Tiên Lữ(19/05/2022 7:43 SA)

Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Đình Cao, huyện Phù Cừ(19/05/2022 7:42 SA)

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đồng than,...(29/03/2022 4:20 CH)

°
28 người đang online