Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 12 và cả năm 2021

Đăng ngày 29 - 12 - 2021
100%

Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại và lây lan rộng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trên địa bàn tỉnh, có thời điểm, một số địa phương phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ đã tác động đến sản xuất và đời sống của Nhân dân, nhất là đối với một số lĩnh vực kinh doanh dịch vụ như: vận tải, ăn uống nhà hàng, giáo dục và đào tạo, vui chơi và giải trí,.... Tuy nhiên, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn đạt được những kết quả khá tích cực. Kết quả thực hiện một số ngành, lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,52% (KH tăng 6%);

2. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản 8,68%; công nghiệp và xây dựng 63,67%; dịch vụ 21,28%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6,37%;

3. Tổng sản phẩm bình quân đầu người 87,43 triệu đồng;

4. Thu ngân sách đạt 18.660 tỷ đồng, đạt 137,27% kế hoạch, trong đó: thu nội địa 14.814 tỷ đồng (cập nhật đến ngày 24/12/2021);

5. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 36.407 tỷ đồng, giảm 10,33%;

6. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,82% (KH tăng 8,50%);

7. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 45.228 tỷ đồng, tăng 7,28%;

8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 1,54% so với năm trước;

9. Tỷ lệ hộ nghèo 1,3% (theo mức chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020); còn theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo là 2,55%.

10. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27,12%.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Hưng Yên tháng Bảy và bảy tháng năm 2022(01/08/2022 2:42 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022(03/06/2022 4:47 CH)

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HƯNG YÊN THÁNG BA VÀ QUÝ I NĂM 2022(07/04/2022 9:20 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2022(09/02/2022 8:13 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(03/12/2021 10:32 SA)

°
92 người đang online