Kế hoạch của UBND tỉnh cải thiện, nâng cao Chỉ số Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 18 - 11 - 2021
100%

Ngày 16/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND cải thiện, nâng cao Chỉ số Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Kế hoạch đánh giá rõ tình hình thực hiện Chỉ số Tính minh bạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 như sau: Giai đoạn 2016-2018, Chỉ số tính minh bạch tỉnh Hưng Yên sụt giảm cả về điểm số và xếp hạng (năm 2016 đạt 5,68 điểm, năm 2017 đạt 5,62 điểm, năm 2018 đạt 5,5 điểm). Năm 2019, chỉ số này đạt 5,98 điểm (tăng 048 điểm so với năm 2018), nhưng thứ bậc giảm, xếp ở vị trí 63/63 tỉnh, thành cả nước; năm 2020 đạt 5,31 điểm (giảm 0,67 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2019). Điều này cho thấy tính công khai, minh bạch về các tài liệu quy hoạch ngành, lĩnh vực và tài liệu pháp lý chưa được cải thiện rõ nét; khả năng tiếp cận, nghiên cứu và khai thác sử dụng của doanh nghiệp đối với các tài liệu pháp lý, tài liệu quy hoạch của ngành, lĩnh vực và một số thông tin liên quan đến hoạt động doanh nghiệp (thông tin mời thầu...) còn khó khăn. Đây là chỉ số có trọng số cao, chiếm 20% trong đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI. Do đó, để cải thiện thứ hạng PCI của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, cần tích cực cải thiện chỉ số Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, Kế hoạch nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Chỉ số Tính minh bạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch nêu rõ mục tiêu chung của giai đoạn 2021-2025 như sau: Tạo dựng môi trường kinh doanh, đầu tư của tỉnh thông thoáng, minh bạch, thân thiện, thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo động lực mạnh mẽ thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu cụ thể được Kế hoạch nêu rõ như sau:

- Phấn đấu cải thiện điểm số của Chỉ số Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh mỗi năm tăng từ 2 đến 5 bậc. Đến năm 2023, Hưng Yên ở nhóm 45 và đến năm 2025 đứng ở nhóm 35 tỉnh, thuộc nhóm các địa phương tiệm cận mức "Khá".

- Thực hiện công tác tuyên truyền bảo đảm người dân của 100% xã, phường, thị trấn, 90% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có cơ hội được tư vấn hỗ trợ pháp lý và hỏi đáp trực tuyến với cơ quan nhà nước trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ nội dung thực hiện từng tiêu chí và phân công trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị thực hiện các tiêu chí: Tiêu chí: Tiếp cận tài liệu quy hoạch; Tiêu chí: Tiếp cận tài liệu pháp lý; Tiêu chí: Thông tin mời thầu được công khai; Tiêu chí: Các tài liệu về ngân sách đủ chi tiết để các doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh; Tiêu chí: Tỷ lệ doanh nghiệp nhận được thông tin, văn bản sau khi đề nghị cơ quan nhà nước của tỉnh cung cấp, số ngày để nhận được thông tin, văn bản sau khi đã đề nghị cung cấp; Tiêu chí: Cần có "mối quan hệ" để có được các tài liệu của tỉnh; Tiêu chí: "Thỏa thuận" khoản thuế phải nộp với cán bộ thuế là công việc quan trọng; Tiêu chí: Dự liệu được việc thực thi của tỉnh đối với quy định pháp luật; Tiêu chí: Vai trò Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong việc tham gia đống góp, phản biện, xây dựng chính sách, quy định của tỉnh; Tiêu chí: Tỷ lệ doanh nghiệp truy cập vào Website của tỉnh; Tiêu chí: Điểm số về độ mở và chất lượng trang web của tỉnh.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 171/KH-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh hưng yên năm 2020 (18/01/2021 2:47 CH)

Tin mới nhất

Triển khai công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực...(27/07/2022 7:52 SA)

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính(22/06/2022 7:29 SA)

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021(07/01/2022 8:52 SA)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(30/12/2021 8:56 SA)

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2022(28/12/2021 8:59 SA)

°
27 người đang online