ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 13 - 10 - 2021
100%

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
TỈNH HƯNG YÊN

STT Chỉ tiêu ĐVT 9 THÀNG SO CÙNG
KỲ NĂM TRƯỚC (%)
1 Diện tích gieo cây hàngnawm Ha 76.323 96,18
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp %   107,76
2 Vốn đầu tư đầu tư phát triển Tỷ đồng 26.385 96,90
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa và dịch vụ Tỷ đồng 32.628 104,85
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %   101,05
5 Hành khách luân chuyển 1000 HK.Km 404.326 60,36
6 Hàng hóa luân chuyển 1000 Tấn.Km 1.053893 81,13

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Hưng Yên tháng Bảy và bảy tháng năm 2022(01/08/2022 2:42 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022(03/06/2022 4:47 CH)

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HƯNG YÊN THÁNG BA VÀ QUÝ I NĂM 2022(07/04/2022 9:20 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2022(09/02/2022 8:13 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 12 và cả năm 2021(29/12/2021 1:24 CH)

°
527 người đang online