Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Đăng ngày 07 - 10 - 2021
100%

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương...lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể”.

Tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng:

1. Huân chương Độc lập hạng Ba cho Gia đình ông Nguyễn Đắc Huyên, bà NguyễnThị Thơ - thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm có con độc nhất là liệt sĩ hy sinh vì độclập, tự do củaTổ quốc.

2. Huân chương Lao động hạng Nhì choTrường Mầm non Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo và xin ý kiến đóng góp của Nhân dân trong vòng 05 ngày (từ ngày 07/10/2021-11/10/2021) trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: số 6, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

°
108 người đang online