Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh hưng yên năm 2020

Đăng ngày 18 - 01 - 2021
100%

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 07/KH-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch của UBND tỉnh cải thiện, nâng cao Chỉ số Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin...(18/11/2021 8:01 SA)

Tin mới nhất

Triển khai công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực...(27/07/2022 7:52 SA)

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính(22/06/2022 7:29 SA)

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021(07/01/2022 8:52 SA)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(30/12/2021 8:56 SA)

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2022(28/12/2021 8:59 SA)

°
11 người đang online