Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020

Đăng ngày 18 - 09 - 2020
100%

Ngày 17/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020.

Theo Kế hoạch, mục đích việc thi tuyển  nhằm tuyển chọn được những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức  tốt; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao để bổ sung cho đội ngũ công chức của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tuyển chọn được những người mới có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, ngạch công chức, vị trí việc làm còn thiếu trong các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời bổ sung và tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh.

Yêu cầu việc thi tuyển công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, Đề án vị trí việc làm (bao gồm: danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm) và chỉ tiêu biên chế của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm chất lượng, đủ số lượng, đúng đối tượng, đủ điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng theo quy định. Việc tổ chức thi tuyển công chức phải thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính cạnh tranh theo vị trí việc làm cần tuyển dụng; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2020 là 107 chỉ tiêu, cụ thể như sau: Khối sở, ngành tỉnh: 38 chỉ tiêu (tương ứng với 36 vị trí việc làm ở ngạch chuyên viên); khối Ủy ban nhân dân cấp huyện: 69 chỉ tiêu (68 chỉ tiêu tương ứng với 39 vị trí việc làm ở ngạch chuyên viên và 01 chỉ tiêu tương ứng với 01 vị trí việc làm ở ngạch cán sự).

Các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức; chế độ ưu tiên trong tuyển dụng công chức; thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức; nội dung, hình thức, thời gian và thang điểm thi; cách xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, thông báo kết quả tuyển dụng công chức; phí dự thi, kinh phí, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển; tổ chức thực hiện được quy định cụ thể tại Kế hoạch số 117/KH-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hưng yên năm 2020(07/01/2021 1:33 CH)

Quyết định về việc công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hưng yên(30/12/2020 1:30 CH)

Quyết định công nhân kết quả thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên(30/11/2020 2:22 CH)

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu dùng cho ôn tập và thi trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh...(07/11/2020 8:26 CH)

Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu...(05/11/2020 6:01 CH)

°
9 người đang online