Dân số, lao động

Đăng ngày 23 - 08 - 2021
100%

Theo số liệu điều tra về dân số, lao động tính đến năm 2020, tổng dân số toàn tỉnh là 1.269.090 người, trong đó, dân số nam là 636.8392, dân số nữ là 632.698 người; thành thị 209.726 người, nông thôn 1.059.364 người

* Trong số 10 huyện, thị xã, thành phố:

- Huyện có dân số trung bình cao nhất: Khoái Châu 189.070 người.

- Huyện có dân số trung bình thấp nhất: Phù Cừ 80.329 người.

- Tỷ lệ tăng dân số: 1,06%.

- Tổng số hộ tại thời điểm 01/4/2019: 377.582 hộ.

* Mật độ dân số

- Mật độ dân số trung bình của tỉnh: 1.364 người/km2.

- Huyện có mật độ dân số trung bình cao nhất: Văn Lâm 1.804 người/km2.

- Huyện có mật độ dân số trung bình thấp nhất: Phù Cừ 849 người/km2.

* Lao động

- Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên: 722.006 người;

- Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc: 705.199 người;

- Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo: 26,35%.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Vị trí địa lý tỉnh Hưng Yên(23/08/2021 8:20 SA)

Tài nguyên thiên nhiên(23/08/2021 2:08 CH)

Các tuyến giao thông(23/08/2021 11:03 SA)

Hệ thống sông ngòi tỉnh Hưng Yên(23/08/2021 2:08 CH)

Khí hậu và thời tiết tỉnh Hưng Yên (23/08/2021 2:08 CH)

°
313 người đang online