Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020

Đăng ngày 08 - 05 - 2020
100%

Nội dung chi tiết Quyết định số 1094/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt Danh mục đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2021(30/06/2020 7:27 SA)

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước khoáng, nước nóng xã Tống Trân, huyện Phù...(10/05/2019 8:18 SA)

Nghiệm Thu Đề Tài: Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng hệ thống báo cháy...(10/05/2019 8:20 SA)

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2019(08/03/2019 8:14 SA)

Kết quả đề tài, dự án đã được nghiệm thu năm 2018(18/06/2018 2:51 CH)

°
60 người đang online