Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 03 - 04 - 2020
100%

Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Các thông tin công ty công bố như sau :

  1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 (file đính kèm)
  2. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019  (file đính kèm)
  3. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019  (file đính kèm)
  4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 3 năm gần nhất (File đính kèm)
  5. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2019 (file đính kèm).
  6. Báo cáo về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019 (file đính kèm).
  7. Báo cáo tài chính công ty năm 2019 (file đính kèm).

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên năm 2022(30/05/2022 9:43 SA)

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác công...(29/03/2022 9:30 SA)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh...(13/08/2021 10:04 SA)

Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên năm 2021(01/04/2021 9:40 SA)

Công bố Báo cáo tài chính công ty 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi tỉnh...(18/08/2020 9:27 SA)

°
74 người đang online