Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021

Đăng ngày 28 - 12 - 2020
100%

Ngày 24/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 156/KH-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển khai công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực...(27/07/2022 7:52 SA)

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính(22/06/2022 7:29 SA)

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021(07/01/2022 8:52 SA)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(30/12/2021 8:56 SA)

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2022(28/12/2021 8:59 SA)

°
169 người đang online