Quyết định phê duyệt phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 31 - 07 - 2019
100%

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(16/06/2021 1:56 CH)

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện...(29/06/2018 9:38 SA)

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện...(29/06/2018 9:08 SA)

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện...(29/06/2018 9:00 SA)

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện...(29/06/2018 9:03 SA)

°
50 người đang online