DƯƠNG PHÚC TƯ (1505 – 1563)

Đăng ngày 06 - 08 - 2018
100%

Dương Phúc Tư sinh năm 1505, người xã Lạc Đạo, huyện Gia Lâm (nay thuộc xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm). Thân phụ ông là Dương Phúc Hưng đỗ cử nhân, làm quan chức Thị giảng học sĩ. Dương Phúc Tư vốn thông minh và hiếu học, nhưng gặp buổi nhà Mạc tiếm ngôi nhà Lê, ông đắn đo về lẽ xuất cử. Mãi tới khi ngoài 40 tuổi, ông mới ra dự thi. Khoa Đinh Mùi đời Mạc Phúc Nguyên ông đỗ Trạng nguyên, làm quan nhà Mạc đến chức Tham chính, sau quy thuận nhà Lê, vẫn giữ chức cũ. Được một thời gian ông cáo quan về dạy học, học trò nhiều người thành đạt, trong đó có Trạng nguyên Phạm Trấn. Ông mất năm 1563, thọ 59 tuổi.

Minh họa: S.H

Con cháu ông sau di cư lập nghiệp ở nhiều nơi, đến đâu họ đều làm ăn thịnh đạt, học hành đỗ đạt cao, nhiều người thành danh. Ví như Dương Công Thiện ở xã Vĩnh Mộ, Sơn Tây nay thuộc huyện Tam Nông, Phú Thọ, đỗ cử nhân, mở trường dạy học đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước. Ở xã Dương Xá, huyện Gia Lâm có hai cha con Dương Đôn, Dương Hiệu đều đỗ tiến sĩ và làm quan Thượng thư cùng triều, lại có hai anh em Dương Sử và Dương Khiêm đỗ tiến sĩ cùng khoa. Xã Phú Thị, huyện Văn Giang có chi Dương Duy Thanh (đỗ cử nhân) từng làm đốc học Hà Nội và các cháu chắt là Dương Bá Trạc, Dương Quảng Hàm, Dương Tụ Quán, Dương Bích Liên.v.v... đều là dòng họ Dương Phúc Tư.

Dương Phúc Tư sáng tác nhiều thơ, phú toàn bằng chữ Hán. Tư chất, tính tình và hình ảnh của ông thể hiện trong văn chương trung thực đôn hậu, khoan dung độ lượng, quý sự học hành thi thư lễ nhạc. Thơ ông ca ngợi công ơn người dạy dân làm ruộng, trồng dâu dệt lụa, ca ngợi người thục nữ đảm đang, ca ngợi những ông vua nhân từ, chăm lo vỗ về dân chúng, phê phán lối sống sa đọa.

 

Tài liệu tham khảo:

- Các nhà khoa bảng Việt Nam.- H:KHXH, 1993.

- Lịch triều hiến chương loại chí.- H:KHXH, 1993.

- Kinh Bắc Lạc Đạo Dương Thị thế phả. Ký hiệu A 1887 TVHN.

- Lịch triều đăng khoa khảo, Viện Hán Nôm VK 339.

Tin liên quan

DƯƠNG TỤ QUÁN (1901 – 1969)(08/08/2018 8:53 SA)

PHAN VĂN ÁI (1850 – 1898)(08/08/2018 8:35 SA)

NGÔ QUANG HUY (1835- 1889)(07/08/2018 3:53 CH)

ĐINH GIA QUẾ (1825-1885)(07/08/2018 3:41 CH)

NGUYỄN VĂN SAN (1808 - 1883)(07/08/2018 3:25 CH)

Tin mới nhất

DƯƠNG TỤ QUÁN (1901 – 1969)(08/08/2018 8:53 SA)

PHAN VĂN ÁI (1850 – 1898)(08/08/2018 8:35 SA)

NGUYỄN TUYỂN (1872 – 1909) (08/08/2018 8:42 SA)

NGÔ QUANG HUY (1835- 1889)(07/08/2018 3:53 CH)

ĐINH GIA QUẾ (1825-1885)(07/08/2018 3:41 CH)

°
34 người đang online