Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hưng Yên

Đăng ngày 15 - 06 - 2018
100%

- Báo cáo tài chính Quý I/2018. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính năm 2017. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính Quý II/2017. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm (năm 2017) và 3 năm gần nhất. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính năm 2016. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm (năm 2016) và 3 năm gần nhất. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2016. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2015. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính năm 2015. Nội dung chi tiết tại đây!

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên năm 2022(30/05/2022 9:43 SA)

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác công...(29/03/2022 9:30 SA)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh...(13/08/2021 10:04 SA)

Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên năm 2021(01/04/2021 9:40 SA)

Công bố Báo cáo tài chính công ty 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi tỉnh...(18/08/2020 9:27 SA)

°
267 người đang online