Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hưng Yên

Đăng ngày 15 - 06 - 2018
100%

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017. Nội dung chi tiết tại đây!

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất. Nội dung chi tiết tại đây!

- Biểu báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017.  Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Nội dung chi tiết tại đây!

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên năm 2022(30/05/2022 9:43 SA)

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác công...(29/03/2022 9:30 SA)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh...(13/08/2021 10:04 SA)

Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên năm 2021(01/04/2021 9:40 SA)

Công bố Báo cáo tài chính công ty 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi tỉnh...(18/08/2020 9:27 SA)

°
5 người đang online