Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản

Đăng ngày 13 - 06 - 2018
100%

           1. Tên dự án: Điều tra xác định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Được Chính phủ ủy quyền UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 14/07/2017.

           2. Tên dự án: Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 25/08/2017.

          3. Tên dự án: Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên năm 2018-2019;

Nội dung chi tiết:

Quyết định số 1990/QĐ-UBND

Quyết định số 2410/QĐ-UBND

Kế hoạch số 53/KH-UBND

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(16/06/2021 1:56 CH)

Quyết định phê duyệt phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên...(31/07/2019 8:05 SA)

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện...(29/06/2018 9:38 SA)

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện...(29/06/2018 9:08 SA)

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện...(29/06/2018 9:00 SA)

°
28 người đang online